Facebook
MGMT 955 Liderlik ve Anlam Yönetimi Select Term:
Bu ders güncel ve tarihsel liderlik araştırmalarının ve liderliğin geliştirilmesi ile ilgili kurumsal en iyi örneklerin üzerinden geçer. Dersin amaçları öğrencilerin kendi liderlik niteliklerinin farkına varıp anlamaları, liderlik teorilerini anlayıp uygulayabilmeleri, kendilerinin ve başkalarının liderlik niteliklerini ölçüp analiz edebilmeleri, ve etkin liderlik davranışlarının farkına varıp, uygulamalarıdır. Temel öğretim metodolojisi deneyimsel öğrenimdir.
SU Kredi : 3.000
AKTS Kredi : 9.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -