Facebook
MGMT 851 Uluslararası İşletme Yönetimi Select Term:
Uluslarası İşletme Yönetimi Uluslararası işletme bugün dünyadaki en heyecan verici olgulardan biridir. Uluslararası işletme alanı kültür, politika, ekonomi, finans, teknoloji; aslında değişik ülkelerden olan firmalar arasındaki işleri etkileyen tüm aktiviteleri kapsar. Bu faktörler, gittikçe, lokal işletmeleri de etkilemektedir. Bu ders geniş bir alan olan uluslararası işletmenin entegre bir açıklamasını vermektedir. İlk olarak global ortam incelenecektir, sonra bu faktörlerin yöneticiler, küçük ve büyük işletmeler ve tüketicilerle olan etkileşimi gözden geçirilecektir. Bu dersin odağı uluslararası işletme olmakla birlikte, birçok konu lokal firmalarla da ilintilidir. Bu ders, bir ülke bazında uluslararası strateji geliştirmeyi öğretmek amacını gütmektedir. Dersin üç basamağı olacaktır: (1) sınıf eğitimi; (2) işyeri ziyaretleri, iş liderleri ve akademisyenler ile görüşmeler ; ve (3) öğrenilenlerin grup çalışması şeklinde analizi ve sentezlenmesi.
SU Kredi : 3.000
AKTS Kredi : 6.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -