Facebook
MGMT 525 Liderlik Select Term:
Bu ders güncel ve tarihsel liderlik araştırmalarının ve liderliğin geliştirilmesi ile ilgili kurumsal en iyi örneklerin üzerinden geçer. Dersin amaçları öğrencilerin kendi liderlik niteliklerinin farkına varıp anlamaları, liderlik teorilerini anlayıp uygulayabilmeleri, kendilerinin ve başkalarının liderlik niteliklerini ölçüp analiz edebilmeleri, ve etkin liderlik davranışlarının farkına varıp, uygulamalarıdır.
SU Kredi : 1.500
AKTS Kredi : 3.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -