Facebook
MAT 526 İki Boyutlu Malzemeler ve Uygulamaları Select Term:
Bu dersi alan öğrencilerin, düşük boyutlu malzemelerde meydana gelen beklenmedik fakat evrensel olan fiziksel olayları ve bu olayların iki boyutlu malzemelere ve onların çok bileşikli yapılarına olan etkilerini öğrenmeleri hedeflenmektedir. Ders, iki boyutlu malzemelerin makroskobik davranışlarını anlamak için gerekli olan temel fizik&kimya bilgisini verdikten sonra grafenden başlayarak geniş bir iki boyutlu malzeme yelpazesini kapsayacaktır. Derste ayrıca, iki boyutlu malzemelerin enerji depolama, enerji üretimi, karbon gazı yakalama ve su filtreleme gibi önemli uygulamları tartışılacak, nano boyutlu malzemelerde gözlemlenebilen kuantum etkiler, süper iletkenlik, süper kayganlık ve nano sığa gibi özellikler incelenecektir. Araştırma odaklı olan bu derste başarılı ve istekli olan öğrencilerin dönem sonunda özgün araştırma makalesi hazırlayabilecek potansiyele gelmeleri hedeflenmektedir.
SU Kredi : 3.000
AKTS Kredi : 10.000
Ön Koşul :
Doctorate MAT 509 Minimum Grade of D
OR Masters Level MAT 509 Minimum Grade of D
OR Doctorate PHYS 555 Minimum Grade of D
OR Masters Level PHYS 555 Minimum Grade of D
Yan Koşul : -