Facebook
ETM 515 Fosil Yakıt Teknolojileri Select Term:
Petrol ve doğalgaz arama yöntemleri (konvansiyonel ve ankonvansiyonel yöntemler), sismik görüntüleme, kuyu açma (sondaj) operasyonları, petrolün özellikleri. Petrol taşımacılığı, rafineri işlemleri ve petrol ürünleri. Doğal gaz kimyası, üretimi ve taşıması. Ankonvansiyonel doğalgaz kaynakları: Şeyl gazı (kaya gazı), sıkı rezervuar gazı, yeni kuyu açma (sondaj) ve hidrolik çatlatma teknikleri. Küresel petrol ve doğalgaz pazarları, petrol fiyatı, referans ham petrol fiyatları. Kömür oluşumu, rezervleri, madenciliği ve sınıflandırması. Kömür kökenli metan gazı üretimi. Jeotermal kaynak arama. Türkiye’de fosil yakıtlar: Türk petrol ve kömür endüstrisi. Boru hatları. Türkiye’nin jeotermal, şeyl gazı ve kömür kökenli metan gazı potansiyeli. Türk Petrol/Maden ve jeotermal kanun özetleri.
SU Kredi : 3.000
AKTS Kredi : 3.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -