Facebook
EE 562 Sayısal Ses İşleme Select Term:
Sesin bölütsel belirtimi, ses yolu mekanizması, ses üretimi için sayısal modeller, sayısal dalga-biçimli ses modelleri, zaman-bölgeli analiz yöntemleri, türevsel, öngörülü, ve uyarlanır nicemleme, kısa-süreli spektrum analizi, sayısal öngörü analiz (LPC) yöntemleri, sıklık öngörüsü ve vokoder yöntemleri, analizden-sentezleme sistemleri, modern kodlama teknik ve standartları. Ses tanıma kavramları, dinamik zaman eşleştirme ve saklı Markov modelleri.
SU Kredi : 3.000
AKTS Kredi : 10.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -