Facebook
AR 610 Cinsiyet, Çeşitlilik ve Eylem Araştırması Select Term:
Cinsiyet eşitsizliğin tüm yönlerini keser ve sürdürülebilir kalkınma ile ilgili mevcut tartışmaların merkezinde yer alır. Ders, katılımcıların toplumsal cinsiyet ve sürdürülebilirlik arasındaki bağlantıları ve özellikle toplumsal cinsiyet çeşitliliğinin şirketlerin toplumdaki rolünü dönüştürmedeki etkisini anlamalarını amaçlar. Toplumsal cinsiyet derste iş kararlarının kalitesine ve etik davranışa etkileri açısından hem çeşitlilik perspektifinden hem de feminist etik perspektifinden incelenmekte ve aynı zamanda bu etkilerin toplumdaki daha geniş yansımaları da ele alınmaktadır. Ders şirketleri toplumsal cinsiyet çeşitliliği yoluyla iş normlarını, ürün ve hizmet tasarımını, insan sermayesi yönetimini ve iş hedeflerini dönüştürecek değişim ajanları olarak konumlandırır. Ders katılımcıları feminist pedagojilerin eylem araştırması ve özellikle feminist katılımcı eylem araştırması konusunda eğitecek farklılıklar arasındaki diyaloğun kullanımı ve diyaloğun belirlenmesi ve ele alınmasında teorik ve ampirik bakış açıları sunacaktır. Ders ayrıca aktör ağlarını ve dünyadaki girişimlerin işin dönüşümü için uygun araçlar olarak kullanılmasını sağlar. Bu nedenle, ders aynı zamanda öğrencilerin farklı düzeylerde iş, sivil toplum ve eğitim kesişiminde toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik toplumsal değişim girişimlerine katılmalarını ve / veya yer almalarını sağlayacaktır.
SU Kredi : 3.000
AKTS Kredi : 12.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -