Facebook
AR 602 Bilim ve Eylem Araştırması Felsefesi Select Term:
Ders, Aristoteles'ten bilme (empeiria, praksis, poíêsis, khrêsis vb.) ve konuşma / yazma (diyalog, retorik, didaktik, fıkra, tekhne vb.) yöntemlerini yalnızca tarihsel bir merak olarak değil, Aristoteles’in yöntemlerini modern / postmodern durumun analizinde ve bilgi üretiminin kurumsallaşmasında (bilgi yönetimi rejimleri) kullanılması gibi konuların da analizini içermektedir. Günümüzde yaşanan Modern / postmodern çıkmazının birkaç farklı Eylem Araştırma yöntemi (işbirlikçi, pratisyen, örgütsel öğrenme, simbiyotik öğrenme vb.) ile analiz edilmesine ihtiyaç duyulduğu bu ders ile iyi anlaşılacaktır. Özellikle modern/postmodern çıkmazının analizi için Eylem Araştırması ve geleneksel araştırmayı (geleneksel stajyerlik eğitimi, eleştirel teori, praksis araştırması ve Eylem Araştırmasını) birleştiren bir eleştirici bir bakışa ihtiyaç olduğunun farkında lığı ve bu bakışın geliştirilmesi de dersin kapsamında yer almaktadır.
SU Kredi : 3.000
AKTS Kredi : 12.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -