Facebook
DİNLE

Ders Kataloğu

TARİH - TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (MAHIST-NT)

Area Elective
  Ders Ders Adı AKTS Kredisi SU Kredisi Fakülte
     ANTH 569 Antropoloji ve Tarih 10 3 SSBF
     HART 511 Rönesans Sanatı 10 3 SSBF
     HART 531 Altın Kubbe : Bizans İmparatorluğu'nun Sanatı 10 3 SSBF
     HART 533 Semavî Kuleler:Avrupa Ortaçağ Sanat ve Mimarisine Giriş 10 3 SSBF
     HART 550 Caravaggio 10 3 SSBF
     HART 580 Bauhaus 10 3 SSBF
     HART 633 Osmanlı ve Safevi Minyatür Sanatında Sözelden Görsele Aktarılan İmgeler 10 3 SSBF
     HART 635 Osmanlı ve Safevi Sanat Tarihi 10 3 SSBF
     HART 644 Ulus İmgelemleri 10 3 SSBF
     HIST 503 Avrupa'nın Oluşum ve İnşa Süreçleri 10 3 SSBF
     HIST 506 Edebiyat ve Sanatta Yirminci Yüzyıl Tarihi 10 3 SSBF
     HIST 511 Akımlar, Tartışmalar, Tarihçiler I 10 3 SSBF
     HIST 512 Akımlar, Tartışmalar, Tarihçiler II 10 3 SSBF
     HIST 513 Tarihsel Düşünce Okumaları 10 3 SSBF
     HIST 514 Tarih Felsefesi Okumaları 10 3 SSBF
     HIST 515 Bilim Tarihinden Bölümler I 10 3 SSBF
     HIST 516 Tarihsel Marksizm II : Komünizm ve Sonrası 10 3 SSBF
     HIST 519 19.-20. Yüzyıllarda Fransa'da Toplumsal ve Siyasal Fikirler 10 3 SSBF
     HIST 521 İktidar Törenleri 10 3 SSBF
     HIST 524 Osmanlı ve Modern Türkiye Tarihinde Toplumsal Cinsiyet Sorunları 10 3 SSBF
     HIST 525 19. Yüzyılda Hukuk, Devlet ve Mülkiyet 10 3 SSBF
     HIST 527 Avrupa Vatandaşlık Tarihi 10 3 SSBF
     HIST 531 Erken Dönem İslâm Tarihi 10 3 SSBF
     HIST 532 İslam Tarihi: Orta Dönem (y.945 - 1500) 10 3 SSBF
     HIST 533 Ekonomi Tarihi 10 3 SSBF
     HIST 534 Rusya Tarihi I : Çarlık Rusyası (17. yüzyıldan 1917'ye) 10 3 SSBF
     HIST 535 İslam Dünyasında Barut İmparatorlukları, 1450-1800 10 3 SSBF
     HIST 536 Orta ve İç Asya Tarihi 10 3 SSBF
     HIST 538 İkinci Dünya Savaşından Bu Yana Orta Doğu'nun Ekonomik Tarihi 10 3 SSBF
     HIST 547 Çağdaş Balkan Siyasal Düşünce Tarihi (19. ve 20. Yüzyıllar) 10 3 SSBF
     HIST 550 Osmanlı Kurumlar Tarihi 10 3 SSBF
     HIST 553 Tanzimat Öncesi Dönemde Bulgar Topraklarında Osmanlı Hakimiyetinin Çeşitli Yön ve Meseleleri 10 3 SSBF
     HIST 555 Uç Toplumları ve Erken Dönem Osmanlı Camiası 10 3 SSBF
     HIST 556 Balkanlar ve Osmanlı İmparatorluğu 10 3 SSBF
     HIST 562 Osmanlı Reform Hareketi 2: Siyasal ve Toplumsal (1839-1918) 10 3 SSBF
     HIST 563 Osmanlı İmparatorluğu'nun Sosyal ve Ekonomik Tarihi 10 3 SSBF
     HIST 564 Osmanlı İmparatorluğu'nda Ayaklanma ve Muhalefet 10 3 SSBF
     HIST 565 Osmanlı Şiirinde Aşk, Eğlence ve Gündelik Kültür, 1400-1800 10 3 SSBF
     HIST 570 Bir Kentin Tarihi I : Byzantion'dan Konstantinopolis'e 10 3 SSBF
     HIST 571 Bir Kentin Tarihi II : Osmanlı İstanbulu, 1450-1900 10 3 SSBF
     HIST 575 Post-oryantalizm ve Post-kolonyalizm 10 3 SSBF
     HIST 576 Geç Osmanlı ve Modern Türkiye Siyaset ve Edebiyatı 10 3 SSBF
     HIST 585 Çağdaş Türkiye'de Azınlık Sorunları 10 3 SSBF
     HIST 586 Ermeni Tarihi ve Edebiyatının Konu ve Sorunları 10 3 SSBF
     HIST 587 Avrupa ve Osmanlı İmparatorluğu’nda Ön-Faşizm 10 3 SSBF
     HIST 588 Güneydoğu Avrupa Tarihinde Milliyetçi Projeler 10 3 SSBF
     HIST 589 İmparatorluktan Cumhuriyete : Türk Milliyetçiliği ve Ulus-Devleti 10 3 SSBF
     HIST 593 Kafkasya ve Hinterlandı: Osmanlı, Rus ve Safevî İmparatorlukları Üçgeninde Klan, Etnisite ve Uluslar 10 3 SSBF
     HIST 596 Bir Bilgi Transferi Süreci Olarak Tanzimat 10 3 SSBF
     HIST 597 Orta Doğu, Balkanlar ve Kafkasya'da Milletler ve Sınırlar 10 3 SSBF
     HIST 601 Osmanlı Tarih Metinlerinden İleri Düzeyde Okumalar 10 3 SSBF
     HIST 602 Araştırma Dillerinde İleri Düzeyde Okumalar 10 3 SSBF
     HIST 631 Popüler ve Uygulamalı Tarih Araştırmaları I : Tarihöncesine ve İlkçağ Tarihine İlişkin Sorunlar 10 3 SSBF
     HIST 632 Popüler ve Uygulamalı Tarih Araştırmaları II : Avrupa ve Anadolu Ortaçağ Tarihine İlişkin Sorunlar 10 3 SSBF
     HIST 633 Popüler ve Uygulamalı Tarih Araştırmaları III : 1300-1600 Arası Osmanlı Tarihine İlişkin Sorunlar 10 3 SSBF
     HIST 634 Popüler ve Uygulamalı Tarih Araştırmaları IV: 1600 -1918 Arası Osmanlı Tarihine İlişkin Sorunlar 10 3 SSBF
     HIST 635 Popüler ve Uygulamalı Tarih Araştırmaları V : 19. Sorunlar 10 3 SSBF
     HIST 636 Popüler ve Uygulamalı Tarih Araştırmaları VI : 20. Sorunlar 10 3 SSBF
     HIST 664 10 3 SSBF
     HIST 702 Literatür Taraması : Historiyografi 10 3 SSBF
     HIST 712 Literatür Taraması : Avrupa Ortaçağı 10 3 SSBF
     HIST 714 Literatür Taraması : Yeniçağ 10 3 SSBF
     HIST 715 Literatür Taraması: Devrimler Çağından Günümüze 10 3 SSBF
     HIST 742 Literatür Taraması : 1800'den Günümüze Modern Balkan Tarihi: 10 3 SSBF
     HIST 751 Literatür Taraması: Orta Asya ve Türki Kavimler Tarihi 10 3 SSBF
     HIST 762 Literatür Taraması: Osmanlı Tarihi, 1300-1600 10 3 SSBF
     HIST 771 Literatür Taraması : Osmanlı Tarihi, 17. ve 18. Yüzyıllar 10 3 SSBF
     HIST 781 Literatür Taraması : Osmanlı-Türkiye Tarihi, 1800-1918 10 3 SSBF
     HIST 791 Literatür Taraması: 1918'den Günümüze Yakın Dönem Türkiye Tarihi. 10 3 SSBF
     HIST 799 Literatür Taraması : Kültürel Tarih 10 3 SSBF
     LIT 530 Oto/biyografi 10 3 SSBF
     POLS 504 Türk Sosyal ve Siyasal Düşüncesi 10 3 SSBF
     POLS 583 Etnisite ve Milliyetçilik 10 3 SSBF
     POLS 594 Türk Siyasal Düşüncesi 10 3 SSBF