Ana içeriğe atla
TR EN

Ders Kataloğu

HART 511 Rönesans Sanatı 3 SU Kredi
Dersin amacı Masaccio, Pierro della Francesca, Bellini Fra Angelico, Boticelli, Michelangelo, da Vinci, Raphael gibi dönemin belli başlı sanatçıları ve onların yapıtlarının analiz edilerek erken ve yüksek Rönesans görsel anlayışını tanımaktır. Bununla birlikte, dönemin sosyal ve politik boyutları da ele alınarak incelenecek görsellik anlayışı, Rönesans'ı belirli bir zaman ve yer bağlamından öte kültür olarak incelemeyi de amaçlar. Bu dersin, uygun biçimde yeniden düzenlenmiş yükümlülüklerle birlikte, lisans düzeyinde alınabilmesi konusunda, bkz HART 311.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2021-2022 Rönesans Sanatı 3
Güz 2020-2021 Rönesans Sanatı 3
Bahar 2019-2020 Rönesans Sanatı 3
Bahar 2017-2018 Rönesans Sanatı 3
Güz 2016-2017 Rönesans Sanatı 3
Bahar 2014-2015 Rönesans Sanatı 3
Bahar 2003-2004 Rönesans Görselliği 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :