Facebook
DİNLE

Ders Kataloğu

GÖRSEL SANATLAR VE GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI-TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (MAVACD-NT)

Sabancı Üniversitesi Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Tezsiz Yüksek Lisans programı stüdyo çalışmalarının yanı sıra, programın üç temel dalını oluşturan, sanat, tasarım ve kuram çalışmalarını bir araya getiren yoğun bir çalışma yapmayı gerektirir. Programın sonunda yüksek lisans derecesine sahip olmak için, tutarlı bir sorgulama, kavram ya da konu etrafında dönen uygulanmış bir stüdyo projesi teslim edilmesi gerekmektedir.

Öğrencinin proje danışmanı ile işbirliği içinde çalışması bu programın temel unsurlarındandır; giriş döneminde öğrenci danışmanlığı sayesinde öğrenci/ proje danışmanı eşleşmesinin mümkün olduğunca erken gerçekleşmesi hedeflenmektedir.

Tezsiz Yüksek Lisans programına kabullerde "Bilim Sınavı (ALES, GRE, vb.)" şartı aranmamaktadır. Bunun dışında dğer tüm başvuru koşulları Tezli Yüksek Lisans Programı başvuru koşulları ile aynıdır.

MEZUNİYET KOŞULLARI ÖZETİ

Ders Kategorisi En Az AKTS Kredisi En Az SU Kredisi En Az Ders
Term Project - - 1
Required Courses - 6 6
Core Electives - 9 3
Free Electives - 15 5
Toplam 144 30 15
 

Term Project

  Ders Ders Adı AKTS Kredisi SU Kredisi Fakülte
     VA 597 Dönem Projesi 20 0 SSBF
 

Required Courses

  Ders Ders Adı AKTS Kredisi SU Kredisi Fakülte
     GR 501S Akademik Uygulamalar ve Geliştirme 7 0 SSBF
     GR 502S Akademik Uygulamalar ve Geliştirme 2 7 0 SSBF
     GR 555S Lisansüstü Öğrenciler için Akademik Yazım 7 0 SSBF
     VA 501 Giriş Modülü 3 0 SSBF
     VA 502 Orta Seviye Modülü 10 3 SSBF
     VA 503 İleri Seviye Modülü 10 3 SSBF
 

Core Electives

Every student needs to take and successfully complete at least 2 courses from the pool below.
  Ders Ders Adı AKTS Kredisi SU Kredisi Fakülte
     HART 511 Rönesans Sanatı 10 3 SSBF
     HART 513 Türkiye'de Görsel Sanatlar 10 3 SSBF
     HART 514 1960 Sonrası Türk Sanatı 10 3 SSBF
     HART 520 Kadın Sanatçılar 10 3 SSBF
     HART 521 Başkaldırı Çağı Sanatı: Erken Modernite 10 3 SSBF
     HART 532 45 Sonrası Amerikan Sanatı 10 3 SSBF
     HART 550 Caravaggio 10 3 SSBF
     HART 580 Bauhaus 10 3 SSBF
     VA 520 Çağdaş Sanatta Kavramlar ve Tartışmalar 10 3 SSBF
     VA 530 Sanat Çözümlemeleri: Kuram ve Eleştiri 10 3 SSBF
     VIS 512 Müzeler ve Güncel Sanatlar 10 3 SSBF
 

Free Electives

Students need to complete 15 SU credits from VA, HART, VIS, PSY, HIST, ANTH, SOC, CULT, LIT, FILM coded graduate courses or any graduate level course subject to Advisor approval.

Free Electives icin tıklayınız...

**Birden fazla alan yükümlülüğünde yer alan dersler mezuniyet koşulları özetinde belirtilen alan sırasına göre görüntülenmektedir. Örnegin alan seçmeli derslere de sayılabilecek çekirdek seçmeli dersler sadece çekirdek seçmeli dersler alanında göruntülenmektedir.

***Lisans dersleri lisansüstü programlarının alan yükümlülüklerinde olsalar bile bu listelerde görüntülenmemektedir.

****Mezuniyet koşulları Üniversiteye giriş yılına göre farklılık gösterebileceğinden, önceki yıllarda SU'ya giren ve halen ögrenimlerine devam eden ögrencilerimize, mezuniyet kontrollerini Information System - Degree Evaluation üzerinden yapmalarını tavsiye ederiz.