Skip to main content
TR EN

Yaz Okulu Özel Öğrenci

2023-2024 SABANCI YAZ OKULU ÖZEL ÖĞRENCİ BAŞVURULARI

Sabancı Üniversitesi dışındaki bir yükseköğretim kurumunda halen kayıtlı olan öğrenciler, Sabancı Üniversitesi tarafından sunulan derslere "özel öğrenci" olarak katılabilir. Özel öğrenci olarak başvuru yapılabilmesi için aşağıdaki şartların sağlanması gerekir:

  • Lisans seviyesinden ders almak için bir yükseköğretim kurumunda lisans programında kayıtlı öğrenci olmak,
  • Lisansüstü seviyesinden ders almak için bir yükseköğretim kurumunda yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlilik programında öğrenci olmak
  • Kayıtlı olunan Üniversitenin ilgili fakülte ya da enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayını almak,

Özel öğrenci olarak başvurunun kabul edilmesi, herhangi bir diploma programına kabul edilmek anlamına gelmemektedir.

 Sabancı Üniversitesi’nden özel öğrenci olarak ders alan öğrencilere talep etmeleri durumunda kayıtlı oldukları dersleri ve bu derslerden aldıkları notları gösteren transkript verilir.

Sabancı Üniversitesi’nde açılan derslere ve ders programına aşağıdaki link üzerinden ulaşılabilmektedir:

https://bannerweb.sabanciuniv.edu/

Başvuru için Gerekli Belgeler:

1- Kayıtlı olunan kurumdan alınan özel öğrencilik onay belgesi: Alınacak dersler için, lisans seviyesinde kayıtlı olunan fakülte kurulunun; lisansüstü seviyede ise kayıtlı olunan enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayını gösteren resmi belgedir.

2. Başvuru Formu: Kişisel bilgiler ile alınması planlanan ders bilgilerinin ve başvuru sahibinin fotoğrafının yer aldığı online formdur.

Başvuru formunu doldurmadan önce derslerin öğretim üyelerinden (lisansüstü dersler için ayrıca program koordinatöründen) onay alınması gerekir. İlgili öğretim üyelerine, ekte öğrencinin üniversitesinden almış olduğu transkript yer alacak şekilde e-mail gönderilerek onay istenmelidir. Öğretim üyelerinin onay e-mailleri başvuru formuna eklenmelidir.

Özel öğrenci başvuru formu için tıklayınız.

3. Transkript: Kayıtlı bulunulan yükseköğretim kurumundan alınacak not dökümüdür.

4. Başvuru ücreti: 675 TL'dir. Başvuru ücretinin başvuru tamamlandıktan sonra gelen e-mailde yer alan bilgiler doğrultusunda yatırılması gerekmektedir.

Başvuru ücreti, ilgili dönem için bir kez ödenir ve iadesi yoktur.

5. Yabancı Dil Belgesi

  • Öğretim dili Türkçe olan programlarda öğrenim gören adayların başvurusu için üniversite tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulusal ve/veya uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden yine üniversite tarafından belirlenen düzeyde başarılı* olduğunu gösteren belge,
  • Eğitim dili tamamıyla İngilizce olan kurumlardan başvuran adaylar için, kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunun Öğrenci İşleri tarafından hazırlanmış, tercihen kapalı zarf içinde, programın eğitim dilini belirtir resmi belge. Bu bilgi transkriptte belirtilmişse ayrıca belge istenmez.
  • Lisansüstü ders almak için Eğitim dili tamamıyla İngilizce olmayan programlardan başvuran adayların lisansüstü program başvuru koşullarındaki belgelerden birini sağlamaları gerekir.**

(*) Lisans dersleri için İngilizce muafiyeti sağlayacak sınavlar ve puanlar

(**) Lisansüstü dersleri için İngilizce muafiyeti sağlayacak sınavlar ve puanlar

6. Öğrenci Belgesi: Kayıtlı olduğu üniversiteden alınan öğrenci belgesi.
7. Ders Durum Belgesi: Kayıtlı olunan üniversiteden ilgili dönem için ders alınıp alınmadığını gösteren resmi belgedir. İlgili kurum tarafından bu bilgi, öğrenci belgesine eklenerek ders durum belgesine ayrıca ihtiyaç duyulmadan sağlanabilir. İlgili belgede (ya da öğrenci belgesinde) aday öğrencinin dönem ders kaydı bulunup bulunmadığı mutlaka belirtilmelidir. 
Önemli Tarihler

2023-2024 Akademik Yılı Yaz Dönemine ait önemli tarihler aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Başvuru Son Gün28 Haziran 2024
Kayıt Evrakları Teslimi Son Gün5 Temmuz 2024
Ödeme Tarihi Son Gün5 Temmuz 2024
Derslerin Başlaması8 Temmuz 2024
Derslerin Sona Ermesi23 Ağustos 2024
Dönem Sonu Sınavları24-27 Ağustos 2024
Ücret ve Ödemeler

          Başvuru Ücreti        : 675 TL

           Ders Başına Ücret: 51.000 TL.

Sabancı Üniversitesi'nin herhangi bir diploma programına kayıtlı olmayan ve farklı bir üniversitede kaydı bulunan, yukarıdaki koşulları sağlayan Sabancı Üniversitesi mezunlarına, lisans ve lisansüstü programlarında açılan dersler için, ders başına belirlenmiş olan özel öğrenci öğrenim ücreti üzerinden %50 indirim uygulanır. Mezunlar aynı akademik yılın Güz ve Bahar dönemlerinde en fazla 2 ders, "İsteğe Bağlı Yaz Okulu’ nda ise en fazla 1 ders için bu indirimden yararlanabilirler. Mezunların ders başvuruları, dersle ilgili programın kontenjanı ve özel şartları çerçevesinde değerlendirilir.

Başvuru Adresi
Sabancı Üniversitesi Öğrenci Kaynakları Birimi 34956 Orhanlı-Tuzla İSTANBUL