Facebook
DİNLE

Yaz Okulu Özel Öğrenci

2021-2022 SABANCI YAZ OKULU ÖZEL ÖĞRENCİ BAŞVURULARI

Sabancı Üniversitesi dışındaki bir yükseköğretim kurumunda halen kayıtlı olan öğrenciler, Sabancı Üniversitesi tarafından sunulan derslere "özel öğrenci" olarak katılmak üzere başvuruda bulunabilirler.

  • Lisans seviyesinden ders almak için bir yükseköğretim kurumunda lisans programında kayıtlı öğrenci olmak,
  • Lisansüstü seviyesinden ders almak için bir yükseköğretim kurumunda yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlilik programında öğrenci olmak

Kayıtlı olduğu fakültenin kurulu veya enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayını almak gerekir. Özel öğrenci olarak başvurunun kabul edilmesi, herhangi bir diploma programına kabul edilmek anlamına gelmemektedir. Sabancı Üniversitesi’nden özel öğrenci olarak ders alan öğrencilere talep etmeleri durumunda kayıtlı oldukları dersleri ve bu derslerden aldıkları notları gösteren transkript verilir.

Başvuru için Gerekli Belgeler:

1. Başvuru Formu: Kişisel bilgiler ile almak istenilen ders bilgilerinin belirtilip fotoğrafın eklendiği ve başvuruda bulunulan ders(ler)in bulunduğu online başvuru formu.

2. Transkript: Kayıtlı bulundukları yükseköğretim kurumundan alınması gerekir.

3. Kayıtlı olduğu fakülte veya enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı: Alınacak dersler için, lisans öğrencilerin kayıtlı olduğu fakülte kurulunun; lisansüstü öğrencilerin ise kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayını gösteren resmi belge.

4. Başvuru ücreti: Başvuru ücreti ilgili dönem için bir kez ödenir ve iadesi yoktur. Başvuru ücreti 300TL.

5. Yabancı Dil Belgesi:

  • Öğretim dili Türkçe olan programlarda öğrenim gören adayların başvurusu için üniversite tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulusal ve/veya uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden yine üniversite tarafından belirlenen düzeyde başarılı* olduğunu gösteren belge,
  • Eğitim dili tamamıyla İngilizce olan kurumlardan başvuran adaylar için, kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunun Öğrenci İşleri tarafından hazırlanmış, tercihen kapalı zarf içinde, programın eğitim dilini belirtir resmi belge. Bu bilgi transkriptte belirtilmişse ayrıca belge istenmez.
  • Lisansüstü ders almak için Eğitim dili tamamıyla İngilizce olmayan programlardan başvuran adayların lisansüstü program başvuru koşullarındaki belgelerden birini sağlamaları gerekir.**

(*) Lisans dersleri için İngilizce muafiyeti sağlayacak sınavlar ve puanları

(**) Lisansüstü dersleri için İngilizce muafiyeti sağlayacak sınavlar ve puanları

6. Öğrenci Belgesi:

Kayıtlı olduğu üniversiteden alınan öğrenci belgesi.

Ders programı için tıklayınız. (Yaz dönemi ders programı önümüzdeki günlerde ilan edilecektir)

Önemli Tarihler:

2021-2022 Akademik Yılı Yaz Dönemine ait önemli tarihler aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Başvuru Son Gün

27 Haziran 2022

Kayıt Evrakları Teslimi Son Gün

5 Temmuz 2022

Ödeme Tarihi Son Gün

5 Temmuz 2022

Derslerin Başlaması

18 Temmuz 2022

Derslerin Sona Ermesi

2 Eylül 2022

Dönem Sonu Sınavları

3-6 Eylül 2022

Ücretler ve Ödemeler:

Sabancı Yaz Okulu:

Ders başına ödenecek ücretler ile ödeme tarihleri aşağıdaki tabloda belirtilmektedir.

Ders Başına Ödenecek Ücret

Ücret Ödeme Tarihleri

13.000TL

5 Temmuz 2022

Sabancı Üniversitesi'nin herhangi bir diploma programına kayıtlı olmayan ve yukarıdaki koşulları sağlayan Sabancı Üniversitesi mezunlarına, lisans ve lisansüstü programlarında açılan dersler için, ders başına belirlenmiş olan özel öğrenci öğrenim ücreti üzerinden %50 indirim uygulanır. Mezunlar aynı akademik yılın Güz ve Bahar dönemlerinde en fazla 2 ders, "İsteğe Bağlı Yaz Okulu"nda ise en fazla 1 ders için bu indirimden yararlanabilirler. Mezunların ders başvuruları, dersle ilgili programın kontenjanı ve özel şartları çerçevesinde değerlendirilir.

Ders Kayıtları:

Başvurusu kabul edilen, ders kayıt ücretlerini ödemiş ve kayıt için gerekli olan evrakları eksiksiz olarak teslim etmiş olan özel öğrencilerin ders kayıtları, Öğrenci Kaynakları Birimi tarafından yapılacaktır.

Ders programında meydana gelebilecek değişiklikler sebebiyle, birden fazla derse kayıt olan öğrencilerin, ders saatlerinde çakışma olabilir. Bu durumda öğrenci derslerden birinin, başka bir ders ile değiştirilmesini isteyebilir veya ders kaydını iptal ettirme talebinde bulunabilir. Sadece ders saatleri çakıştığından dolayı ders kayıt iptali isteyen öğrenciye, ders başına ödediği ücret Üniversite tarafından iade edilir.

Başvuru Adresi:

Sabancı Üniversitesi
Öğrenci Kaynakları Birimi
34956 Orhanlı-Tuzla
İSTANBUL

0 0216 483 90 93
0 216 483 90 73

studentinfo@sabanciuniv.edu