Facebook
  • Homepage
  • Nanotechnology Research and Application Center (SUNUM) PhD Projects
LISTEN

Nanotechnology Research and Application Center (SUNUM) PhD Projects

On this page, you can find the list of PhD projects that are ongoing in SUNUM in 2021 Spring Semester, and in which you can still take an active role. Please click this link to meet with the entire research staff of the Nanotechnology Research and Application Center. Please feel free to contact the designated Project Supervisor indicated for each project, in order to receive more detailed information.

Project Title

Project Supervisor

The development of novel graphene foam electrode supported nonnoble bimetal (Fe, Ni) boron-doped sulfur chalcogenide catalysts for hydrogen evolution reaction

Alp Yürüm alp.yurum@sabanciuniv.edu

Continuous composite manufacturing by a microwave-powered fluidic reactor (FluCoM)

Mustafa Kemal Bayazıt mkbayazit@sabanciuniv.edu

Sıvı Faz Epitaksi Yöntemiyle Üretilecek Kaim Bi2Sr2CaCu2O8+x Süperiletken Filmler Üzerinde THz Kaynakların Geliştirilmesi

Yılmaz Şimşek yilmaz.simsek@sabanciuniv.edu

Yakıt pili teknolojileri alanında Doktoralı Personel Yetiştirme Projesi

Fazilet Vardar Sukan faziletvardar@sabanciuniv.edu

Türkiye Patates Yetiştiriciliğinde Sorun Olan Hastalık Etmenlerine Dayanıklı Patates Çeşidi Geliştirilmesi için Uygun Islah Yöntemleri İle Tespit Cihazlarının Geliştirilmesi

Fazilet Vardar Sukan faziletvardar@sabanciuniv.edu

SUNUM - TOYO ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞ BİRLİĞİ İLE UV IŞIK ALTINDA KÜRLEŞEN, YÜKSEK PİGMENT İÇERİKLİ METAL DIŞ KAPLAMA MALZEMESİNİN GELİŞTİRİMESİ

Fazilet Vardar Sukan faziletvardar@sabanciuniv.edu

Graphene interfaced wearable biosensor patch for multiplexed monitoring of sweat biomarkers

Anjum Qureshi anjum.qureshi@sabanciuniv.edu

Hegzagonal Bor Nitrürlerin Biyomedikal Uygulamalarda Kullanımının Araştırılması

Mustafa Çulha mustafa.culha@sabanciuniv.edu

1-1-Kan yolu ile bulaşan enfeksiyöz ajanların (HBV-HCVHIV) yerinde tanısı için nanoparçacık teknolojileri kullanılarak taşınabilir sistem geliştirilmesi (LAB-A-LAMP) (1 PHD + 1Post-Doc)

Fazilet Vardar Sukan faziletvardar@sabanciuniv.edu

1-2-Üropatojenik (idrar yolu enfeksiyonları) Bakteri Tayini için Metal-Yalıtkan-Metal (MIM) Tabanlı Nanofotonik Biyosensör Sistemlerinin Geliştirilmesi (PANTOMIME)

Meral Yüce meral.yuce@sabanciuniv.edu

2-2-Aspergillus (mantar küfü) sporlarının hava ortamında algılanmasına yönelik sensör sistemlerinin geliştirişmesi (ASPİRA) (2 PHD + 3 Post-Doc)

Fazilet Vardar Sukan faziletvardar@sabanciuniv.edu

2-3-Legionella (Akciğer enfeksiyonu) sp.’nin alılanmasına yönelik sensör sistemlerinin geliştirilmesi (LEGOSENS) (2 Post-Doc)

Fazilet Vardar Sukan faziletvardar@sabanciuniv.edu

4-1-Karbon nanomalzeme tabanlı nanoteknolojik NH3 sensör prototiplerinin geliştirilmesi

Mustafa Kemal Bayazıt mkbayazit@sabanciuniv.edu

4-3-Atomik Katman Biriktirme Yöntemi ile İşlevselleştirilmiş (1 PHD + 1Post-Doc)

Fazilet Vardar Sukan faziletvardar@sabanciuniv.edu

5-1-Kanser tanısı için algılama bileşenleri geliştirilmesi ve entegre tanı sistemlerinin validasyonu (1 PHD + 1Post-Doc)

Devrim Gözüaçık

Refrakter Grup 4 Metal Nitrür Nanoyapılar ve Plazmonik Uygulamaları

Hasan Kurt hasan.kurt@sabanciuniv.edu

Güneş Enerjisiyle Çalışan Buhar Üretim Sistemleri Için 3d Mimari Içeren Karbon Bazlı Hibrit Yapılar: Su Arıtma Ve Tuzdan Arındırma Uygulamaları (1 Post-Doc)

Abdolali Khalili Sadaghiani abdolali@sabanciuniv.edu