Facebook
  • Anasayfa
  • Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (SUNUM) Doktora Projeleri
DİNLE

Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (SUNUM) Doktora Projeleri

Bu sayfada, 2021 Bahar Dönemi itibari ile SUNUM bünyesinde sürmekte olan ve içinde aktif rol alabileceğiniz doktora projelerinin listesini bulabilirsiniz. Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi araştırma kadrosunun tümü ile tanışmak için bu linki tıklayınız. Aşağıdaki listede ilgilenebileceğiniz projeler hakkında bilgi almak için, her bir projenin yanında belirtilmiş olan Proje Yürütücüsü ile doğrudan iletişime geçebilirsiniz.

Proje Adı

Yürütücü

SLIPS Mimarisi Esasli Hava Kabarcığı/Gaz Ayırma Filtrelerinin Mühendisliği ve Üretimi

Mustafa Kemal Bayazıt mkbayazit@sabanciuniv.edu

Continuous composite manufacturing by a microwave-powered fluidic reactor (FluCoM)

Mustafa Kemal Bayazıt mkbayazit@sabanciuniv.edu

4-1-Karbon nanomalzeme tabanlı nanoteknolojik NH3 sensör prototiplerinin geliştirilmesi

Mustafa Kemal Bayazıt mkbayazit@sabanciuniv.edu

Expanding microfabrication research and production of MEMS sensors for greener and healthier appliances

Eric Tan eric.tan@sabanciuniv.edu

Sıvı Faz Epitaksi Yöntemiyle Üretilecek Kaim Bi2Sr2CaCu2O8+x Süperiletken Filmler Üzerinde THz Kaynakların Geliştirilmesi

Yılmaz Şimşek yilmaz.simsek@sabanciuniv.edu

Yakıt pili teknolojileri alanında Doktoralı Personel Yetiştirme Projesi

Fazilet Vardar Sukan fazilet.vardar@sabanciuniv.edu

Türkiye Patates Yetiştiriciliğinde Sorun Olan Hastalık Etmenlerine Dayanıklı Patates Çeşidi Geliştirilmesi için Uygun Islah Yöntemleri İle Tespit Cihazlarının Geliştirilmesi

Fazilet Vardar Sukan fazilet.vardar@sabanciuniv.edu

SUNUM - TOYO ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞ BİRLİĞİ İLE UV IŞIK ALTINDA KÜRLEŞEN, YÜKSEK PİGMENT İÇERİKLİ METAL DIŞ KAPLAMA MALZEMESİNİN GELİŞTİRİMESİ

Fazilet Vardar Sukan fazilet.vardar@sabanciuniv.edu

Graphene interfaced wearable biosensor patch for multiplexed monitoring of sweat biomarkers

Anjum Qureshi anjum.qureshi@sabanciuniv.edu

Hegzagonal Bor Nitrürlerin Biyomedikal Uygulamalarda Kullanımının Araştırılması

Mustafa Çulha mustafa.culha@sabanciuniv.edu

1-1-Kan yolu ile bulaşan enfeksiyöz ajanların (HBV-HCVHIV) yerinde tanısı için nanoparçacık teknolojileri kullanılarak taşınabilir sistem geliştirilmesi (LAB-A-LAMP) (1 PHD + 1Post-Doc)

Fazilet Vardar Sukan fazilet.vardar@sabanciuniv.edu

1-2-Üropatojenik (idrar yolu enfeksiyonları) Bakteri Tayini için Metal-Yalıtkan-Metal (MIM) Tabanlı Nanofotonik Biyosensör Sistemlerinin Geliştirilmesi (PANTOMIME)

Meral Yüce meral.yuce@sabanciuniv.edu

2-2-Aspergillus (mantar küfü) sporlarının hava ortamında algılanmasına yönelik sensör sistemlerinin geliştirişmesi (ASPİRA) (2 PHD + 3 Post-Doc)

Fazilet Vardar Sukan fazilet.vardar@sabanciuniv.edu

"4-3-Atomik Katman Biriktirme Yöntemi ile İşlevselleştirilmiş Karbon Nanomalzeme Tabanlı Hetero Yapılarla NH3 Sensor" (1 PHD + 1Post-Doc)

Fazilet Vardar Sukan fazilet.vardar@sabanciuniv.edu

2-3-Legionella (Akciğer enfeksiyonu) sp.’nin alılanmasına yönelik sensör sistemlerinin geliştirilmesi (LEGOSENS) (2 Post-Doc)

Fazilet Vardar Sukan fazilet.vardar@sabanciuniv.edu

5-1-Kanser tanısı için algılama bileşenleri geliştirilmesi ve entegre tanı sistemlerinin validasyonu (1 PHD + 1Post-Doc)

Özlem Kutlu ozlem.kutlu@sabanciuniv.edu

Güneş Enerjisiyle Çalışan Buhar Üretim Sistemleri Için 3d Mimari Içeren Karbon Bazlı Hibrit Yapılar: Su Arıtma Ve Tuzdan Arındırma Uygulamaları (1 Post-Doc)

Abdolali Khalili Sadaghiani abdolali@sabanciuniv.edu

Refrakter Grup 4 Metal Nitrür Nanoyapılar ve Plazmonik Uygulamaları

Hasan Kurt hasan.kurt@sabanciuniv.edu

PEM yakıt hücrelerinde düşük platin yüklemeli katalizör tabakaların hücre performansına etkileri ve yıpranmasının modelleme yoluyla ve deneysel olarak incelenmesi

Serhat Yeşilyurt serhat.yesilyurt@sabanciuniv.edu

BevacizumabEtkin Maddeli Biyobenzer Ürünün Geliştirilmesi ve Üretilmesi

Meral Yüce meral.yuce@sabanciuniv.edu