Facebook
DİNLE

Yönetim Bilimleri Enstitüsü Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına Başvuru Koşulları

Sabancı Üniversitesi tezsiz yüksek lisans programlarına yapılan başvurular, ilgili Enstitünün Kabul Jürisi tarafından değerlendirilir. Kesin kabul, Jüri'nin önerilerinin ilgili Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanması ile gerçekleşir ve adaylara duyurulur.

Adaylar, yazılı sınav ve mülâkat için çağrılabilirler. Yazılı sınavlar ve mülâkatlar İngilizce olarak yapılır.

Başvurular, Akademik Takvim’de ilân edilen süreler içerisinde yapılır.

Yurt dışında öğrenim gören yabancı uyruklu adayların eğitim almış oldukları yükseköğretim kurumunun tanınırlığı ve almış oldukları eğitimin uygunluğu, YÖK tarafından onaylandığı takdirde başvuruları geçerli olur. Gerekli sorgulama Üniversite tarafından yapılır.

Yurt dışında öğrenim gören Türk uyruklu adayların eğitim almış oldukları yükseköğretim kurumunun denkliği için YÖK'e başvurarak denklik belgesi almaları gerekir. Denklik belgesi üniversiteye kayıt sırasında sunulmalıdır.

Başvuru için Gerekli Belgeler ve Adaylarda Aranan Özellikler :

1. On-line Başvuru Formu: On-line Form. Son başvuru tarihine kadar tamamlanmalıdır.

2. Resmi Transkript: İlgili yükseköğretim kurumunun Öğrenci İşleri tarafından hazırlanmış, adayın aldığı tüm dersleri ve notlarını gösteren resmi belgenin online başvuru sisteminde “documents” kısmına eklenmesi gerekmektedir. E-devlet, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı / Transkript Belgesi Sorgulama menüsü altından temin edilecek transkript belgeside geçerlidir.

3. İki adet Referans Mektubu: Online başvuru sistemine yüklenmelidir.

Referans mektubu için, online başvurunuzu tamamladığınızda “Recommenders” kısmına kayıt edilen kişilerin e-mail adreslerine sistem tarafından link gönderilir. Kişiler, bu e-maildeki linke tıklayarak referans yazmalıdır.

a) EMBA, MiF, MIM, PBAN ve PMBA için Mektup Örneği:

4. Bir Adet Vesikalık Fotoğraf: Online başvuru sistemine eklenmelidir.

5. Profesyoneller için İş Analitiği Tezsiz Yüksek Lisans(PBAN), Finans Tezsiz Yüksek Lisans(MiF), Yöneticiler için Yönetim Tezsiz Yüksek Lisans (EMBA), Profesyoneller için Yönetim Tezsiz Yüksek Lisans (PMBA), Pazarlama Tezsiz Yüksek Lisans (MIM) ve Eylem Araştırması ve Dönüşüm Tezsiz Yüksek Lisans (MSART- NT) programlarına yapılan başvurularda ALES ve benzeri sınav sonucu sunma zorunluluğu bulunmamaktadır.

6. İngilizce Yeterlilik Sınav Sonuç Belgesi: Sabancı Üniversitesinin öğrenim dili İngilizce olduğundan aşağıda asgari puanları ve geçerlilik süreleri belirtilen İngilizce sınav sonuç belgelerinden herhangi biri sunulmalıdır. Bu belgelerin kayıt sırasında orijinalleri istenecektir.

TOEFL* IBT

(Best score kabul

edilmemektedir.)

YDS,

e-YDS,

YÖKDİL,

e-YÖKDİL

CPE*

CAE*

PTE*

MIM

83

69

C

B

56

MiF

83

69

C

B

56

PMBA

83

69

C

B

56

EMBA

83

69

C

B

56

PBAN

83 69 C B 56

MSART- NT

83 69 C B 56

Bu sınavların geçerlilik süreleri şöyledir: TOEFL ve PTE 2 yıl; CEA ve CPE 3 yıl; YÖKDİL, e-YDS ve YDS 5 yıl.

Başvuru sırasında İngilizce Yeterlilik Sınav Sonuç Belgesi'ni temin edemeyen adaylar (diğer tüm koşulları sağlayarak) online başvurularını tamamladıktan sonra Sabancı Üniversitesi İngilizce Dil Ölçme Sınavı'nı (ELAE-English Language Assessment Exam) alabilir ve yeterli başarıyı göstermeleri koşulu ile kabul edilebilirler. ELAE sınavının geçerlilik süresi 2 yıldır (sınav tarihinden itibaren, programa kayıt tarihinde 2 yıl dolmamış olmalı).Sınavda başarısız olan veya sınava katılmayan adayların, lisansüstü programa devam edebilmek için İngilizce hazırlık sınıfını başarı ile tamamlamaları gerekir. İngilizce hazırlık sınıfında başarısız olmaları durumunda, lisansüstü programa kayıt hakkını kaybederler.

Sabancı Üniversitesi mezunları, mezuniyetlerini takiben 2 yıl içinde (mezuniyetten itibaren, programa kayıt tarihinde 2 yıl dolmamış olmalı) Sabancı Üniversitesi lisansüstü programlarına başvurdukları ve kabul edildikleri takdirde, İngilizce Yeterlilikten muaf tutulurlar.

(*) TOEFL IBT, PTE Akademik, CAE ve CPE gibi uluslararası yabancı dil sınavlarından birine Türkiye’de girilmesi halinde; sınavın devlet üniversitelerine ait binalarda yapılması şartı bulunmaktadır. (ÖSYM Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerliklerini Belirleme Yönergesi 6. madde 3. fıkra d bendine göre). Dış sınav belgeleri için “home edition versiyonları”, İngilizce dil muafiyeti için kabul edilmeyecektir.

7. Kişisel ve Profesyonel Amaçları Anlatan Niyet Mektubu: Online başvuru sisteminde “Documents” kısmına eklenmelidir.

8. Özgeçmiş (CV): Online başvuru sisteminde “Documents” kısmına eklenmelidir.

9. Diğer Gereklilikler :

  • Yüksek lisans programlarına başvuru için lisans derecesi gerekmektedir.
  • Halen bir yükseköğrenim programına kayıtlı adayların öğrenimlerini en geç, başvuru yaptıkları dönemin üniversiteye ilk kayıtları için ilân edilen süre sonuna kadar tamamlamaları gerekmektedir.

Adaylar, başvuru belgelerini online sisteme yüklemelidirler. E-posta ile yapılan başvurular değerlendirilememektedir.

Başvurunuzun kabul edilmesi durumunda, üniversiteye kayıt sırasında tüm resmi belgelerin orijinallerinin isteneceğini önemle hatırlatırız.

Sabancı Üniversitesi Öğrenci Kaynakları Birimi, Orta Mahalle, Üniversite Cd. No: 27, Tuzla, 34956 Istanbul

(0216) 483 90 93

(0216) 483 90 73

studentinfo@sabanciuniv.edu