DİNLE

Yönetim Bilimleri

Yönetim Bilimleri Lisans Programı olarak, günümüzün hızla değişen şartlarına uygun olabilmek için, programımızın omurgasını temel yönetim becerilerinin üzerine oturttuk. Programımızın en önemli özelliklerinden birisi de, öğrencilerin yeni trend ve farklı, ilgilerini çeken alanlara yoğunlaşabilmelerini sağlayabilmek için program tasarımındaki zorunlu alınması gereken ders sayısını küçük tutarak serbest seçmeli olarak alınabilecek ders sayısının mümkün olduğunca yüksek tutulmasıdır.

Dinle