Facebook
DİNLE

Program Seçme Özgürlüğü

Sabancı Üniversitesi'ni farklı kılan özelliklerin başında özgün öğrenim sistemi gelmektedir. Üniversitemiz, "Türkiye’nin ilk program seçme özgürlüğü sunan" üniversitesidir. Alışılmış "bölüm" sisteminin disiplinlerarası etkileşimi engelleyebildiği, öğrenimde erken ve kısıtlı uzmanlaşmaya neden olduğu gerekçesiyle üniversitemizde akademik bölüm bulunmamaktadır.

Program Seçimi Nasıl Yapılır?

Sabancı Üniversitesi'nde Mühendislik ve Doğa Bilimleri, Sanat ve Sosyal Bilimler ve Yönetim Bilimleri olmak üzere üç fakülte bulunmaktadır. Üniversitemizde öğrenim görecek olan öğrenciler, üniversite giriş sınavı sonucuna göre tercihini yaparken "bölüm" değil, bu fakültelerden seçim yapabilirler.

Lisans Programı Seçim Şartları:

Öğrencilerimiz, fazladan herhangi bir sınava tâbi tutulmaksızın 11 program arasından kendi diploma alanını belirlemektedir. Sabancı Üniversitesi'ne giriş yapılmış Fakültenin içerisinde, birinci sınıfı tamamlayan öğrenciler; lisans diploma programı bildirimi yapabilirler. Giriş yapmış oldukları fakülteden başka bir fakültedeki programı seçmek isterlerse, merkezi yerleştirme puanının, yurt içindeki bütün diğer üniversitelerin tercih edilmek istenen diploma programına eşdeğer bölümleri arasında en düşük taban puanından az olmaması gerekir.

Üniversitemizde öğrenim dili İngilizcedir. Üniversitemize kayıt yaptıran öğrencilerimiz, öncelikle İngilizce yeterlik sınavına girmekte bu sınavda yeterli başarıyı gösteren (ya da TOEFL, CAE, CPE, KPDS veya ÜDS sınav başarısını belgeleyen) öğrenciler, Temel Geliştirme Programı’na devam etmektedir. Diğerleri ise, İngilizce hazırlık sınıfını başarıyla tamamladıktan sonra Temel Geliştirme Programı’na devam etmeye hak kazanmaktadır.

Temel Geliştirme Programı

Öğrenim sistemimizin altyapısını oluşturan TEMEL GELİŞTİRME PROGRAMI süresince öğrencilerimiz, farklı disiplinlerden dersler alarak tüm lisans programlarını detaylı biçimde tanıma fırsatı elde etmektedir.

Eğitim sistemimizin ayırt edici unsurlarından biri olan Temel Geliştirme Programı, iki eğitici basamaktan oluşur:

  1. Öğrencilerimizin İngilizce seviyesini ve iletişim becerilerini geliştirmeye yönelik Temel Geliştirme Yılı (TGY) (İngilizce Hazırlık),
  2. Öğrencilerimizin farklı disiplinlerden dersler alarak tüm lisans programlarını tanıma fırsatı elde etmesine ve yeni bakış açıları geliştirmesine olanak sağlayan Üniversite Dersleri. Üniversite dersleri ise 4 gruptan oluşur.
    a) Birinci Sınıf Üniversite Dersleri
    b) Büyük Eserler Dersleri (HUM 2xx)
    c) PROJ 201 (Proje Dersi)
    d) SPS 303 (Hukuk ve Etik)

Lisans Adayları Sayfası Lisans Programları