Facebook
DİNLE

Program Seçme Özgürlüğü

Sabancı Üniversitesi'ni farklı kılan özelliklerin başında özgün öğrenim sistemi gelmektedir. Üniversitemiz, "Türkiye’nin ilk program seçme özgürlüğü sunan" üniversitesidir. Alışılmış "bölüm" sisteminin disiplinlerarası etkileşimi engelleyebildiği, öğrenimde erken ve kısıtlı uzmanlaşmaya neden olduğu gerekçesiyle üniversitemizde akademik bölüm bulunmamaktadır.

Program Seçimi Nasıl Yapılır?

Sabancı Üniversitesi'nde Mühendislik ve Doğa Bilimleri, Sanat ve Sosyal Bilimler ve Yönetim Bilimleri olmak üzere üç fakülte bulunmaktadır. Üniversitemizde öğrenim görecek olan öğrenciler, üniversite giriş sınavı sonucuna göre tercihini yaparken "bölüm" değil, bu fakültelerden seçim yapabilirler.

Lisans Programı Seçim Şartları:

Öğrencilerimiz, fazladan herhangi bir sınava tâbi tutulmaksızın 13 program arasından kendi diploma alanını belirlemektedir. Sabancı Üniversitesi'ne giriş yapılmış Fakültenin içerisinde, birinci sınıfı tamamlayan öğrenciler; lisans diploma programı bildirimi yapabilirler. Giriş yapmış oldukları fakülteden başka bir fakültedeki programı seçmek isterlerse, merkezi yerleştirme puanının, yurt içindeki bütün diğer üniversitelerin tercih edilmek istenen diploma programına eşdeğer bölümleri arasında en düşük taban puanından az olmaması gerekir.

Üniversitemizde öğrenim dili İngilizcedir. Üniversitemize kayıt yaptıran öğrencilerimiz, öncelikle İngilizce yeterlik sınavına girmekte bu sınavda yeterli başarıyı gösteren (ya da TOEFL, CAE, CPE, KPDS veya ÜDS sınav başarısını belgeleyen) öğrenciler, Temel Geliştirme Programı’na devam etmektedir. Diğerleri ise, İngilizce hazırlık sınıfını başarıyla tamamladıktan sonra Temel Geliştirme Programı’na devam etmeye hak kazanmaktadır.

Temel Geliştirme Programı

Öğrenim sistemimizin altyapısını oluşturan TEMEL GELİŞTİRME PROGRAMI süresince öğrencilerimiz, farklı disiplinlerden dersler alarak tüm lisans programlarını detaylı biçimde tanıma fırsatı elde etmektedir.

Temel Geliştirme Programı iki aşamadan oluşmaktadır. Birinci aşamada, tüm öğrencilerimiz, fen bilimleri, sosyal bilimler ve bu alanlarla ilgili diğer disiplinlerin bütünlük içinde ele alındığı "Üniversite Derslerini" almaktadırlar. Temel Geliştirme Programı'nın ikinci aşamasındaysa, öğrencilerimiz, öğrenim görmek istedikleri programın giriş derslerini almaktadırlar.

Lisans Adayları Sayfası Lisans Programları