Ana içeriğe atla
TR EN

Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Programlarına Başvuru Koşulları

Başvuru Koşulları ve Başvuru için Gerekli Belgeler

Bu sayfa, Sabancı Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde bulunan yüksek lisans (MA) programlarına başvuru koşullarını ve diğer önemli bilgileri içermektedir. 

Kimler başvurabilir?

 • Aday öğrencilerin, kabul edildikleri takdirde, kabul edildikleri programa ilk kayıtları esnasında lisans derecelerini tamamlamış olmaları gerekmektedir.
 • Yurtdışında öğrenim gören Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan adayların, kayıtları esnasında, eğitim almış oldukları yükseköğretim kurumunun denkliği için YÖK’e başvurarak denklik belgesi almaları gerekir. Denklik belgesi üniversiteye kayıt sırasında sunulmalıdır. 
 • Yurtdışında öğrenim gören yabancı uyruklu adayların, kayıtları esnasında, eğitim almış oldukları yükseköğretim kurumunun tanınırlığının ve almış oldukları eğitimin uygunluğunun YÖK tarafından onaylanmış olması gerekir. Gerekli sorgulama Üniversite tarafından yapılır.

Başvurular hangi tarihlerde yapılır?

Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün belirlemiş olduğu başvuru tarihlerini görmek için tıklayınız.

Başvurular nasıl yapılır?

 • Aşağıda belirtilen zorunlu belgeler ile adayın sunmak istediği ek belgeler ilan edilen son başvuru tarihine kadar eksiksiz olarak online başvuru sistemine yüklenmelidir. Online başvuru sistemine giriş için tıklayınız. 
 • E-posta ile gönderilen belgeler kabul edilmemektedir.

Başvuru için gerekli belgeler nelerdir?

 • Başvurular için gerekli belgeler Tablo 1-A ve Tablo 1-B de her program için ayrı ayrı belirtilmiştir. 
 • Zorunlu belgelerin tamamını yüklemeyen adayların başvuruları geçersiz sayılır.
 • Zorunlu belgelere ek olarak, bazı yüksek lisans (MA) programlarına başvurularda sunulması önerilen ek belgeler de vardır. Bu belgelerin sunulması zorunlu olmamakla birlikte değerlendirme aşamasında etkili olacaktır.

Tablo 1-A (Tezli Programlar)

ProgramZorunlu BelgelerÖnerilen Ek Belgeler
Ekonomi1, 2, 3, 4, 8, 95, 6, 11
Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 96
Kültürel Çalışmalar1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 1011
Psikoloji1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10,11-
Siyaset Bilimi    1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 116
Tarih1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9,11-
Türkiye Çalışmaları1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9,11-

Tablo 1-B (Tezsiz Programlar)

ProgramZorunlu BelgelerÖnerilen Ek Belgeler
Ekonomi-Tezsiz Yüksek Lisans1, 2, 3, 4, 95, 6, 11
Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı-Tezsiz Yüksek Lisans1, 2, 3, 4, 5, 7, 96
Kültürel Çalışmalar-Tezsiz Yüksek Lisans1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 1011
Tarih-Tezsiz Yüksek Lisans1, 2, 3, 4, 5, 6, 9,11-
Türkiye Çalışmaları-Tezsiz Yüksek Lisans1, 2, 3, 4, 5, 6, 9,11-

Başvuru için gerekli belgeler ve açıklamaları

1. Online Başvuru Formu: Son başvuru tarihine kadar tamamlanmalıdır. Adaylar birden fazla programa başvurabilirler. Online başvuru formu için tıklayınız

2. Resmi Transkript: İlgili yükseköğretim kurumunun öğrenci işleri tarafından hazırlanmış, adayın aldığı tüm dersleri ve notlarını gösteren resmi belge Online başvuru sisteminde “Documents” kısmına eklenmelidir. ***E-devlet, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı / Transkript Belgesi Sorgulama menüsü altından temin edilecek transkript belgesi de geçerlidir. 

3. İki adet referans mektubu: Online başvuru sırasında aday kendisi için referans mektubu gönderecek iki kişinin iletişim bilgilerini girmelidir.

 • Referans mektuplarının, bu mektupları yazan kişiler tarafından online sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Online başvuru tamamlandığında “recommenders” kısmına kayıt edilen kişilerin e-posta adreslerine referans mektuplarını yükleyebilecekleri bir link sistem tarafından otomatik olarak gönderilecektir. 
 • Referans mektupları İngilizce veya Türkçe olmalıdır. Diğer dillerde yazılan referans mektupları değerlendirmeye alınmayacaktır. 
 • Aday tarafından sisteme yüklenen referanslar geçersiz sayılacaktır. 
 • Referans mektubu taslağı için tıklayınız.

4. Bir Adet Vesikalık Fotoğraf: Bir adet vesikalık fotoğraf online sisteme yüklenmelidir. 

5. Niyet Mektubu: İngilizce yazılmış, adayın ilgili programa başvuru niyetini açıklayan mektup. Tercihen iki sayfayı aşmaması beklenir. Online başvuru sisteminde “Documents” kısmına eklenmelidir. 

6. Yazılı Çalışma Örneği: 30 sayfayı aşmayacak İngilizce yazılmış makale, ödev, tez veya benzeri yazılı çalışma örneği. Online başvuru sisteminde “Documents” kısmına eklenmelidir. 

7. Portfolyo: PDF doküman, CD/DVD, basılı malzeme, saydam veya online portfolyo olarak sunulabilir. Portfolyo içeriğinin adayların Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı alanına dair yetkinliklerini yansıtan seçili işlerden oluşturulması beklenmektedir. Online başvuru sisteminde “Documents” kısmına eklenmelidir. Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Yüksek Lisans (MA) programı için bir yetenek sınavı yapılmamaktadır 

8. Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı Sonuç Belgesi: Kabul edilen sınavlar, puan türleri ve alınması gereken asgari puanlar Tablo 2’de belirtilmiştir. Belirtilen sınavlar dışında kalan sınavlar ve puan türleri kabul edilmemektedir.

Tablo 2

Puan Türü

ALES / e-ALES

Eşit ağırlık

GRE

Quantitative

GAT

Accumulative Test Score (General Test)

Asgari Puan (Siyaset Bilimi ve Türkiye Çalışmaları tezli yüksek lisans programları hariç)5514955
Asgari Puan (Siyaset Bilimi ve Türkiye Çalışmaları tezli yüksek lisans programları için)7015570
Geçerlilik Süresi5 Yıl5 Yıl2 Yıl
 • Alınan sınav sonuç belgesi adayın başvuru tarihi itibariyle geçerli olmalıdır. 
 • Sınav sonuçlarının son başvuru tarihine kadar açıklanmış olması gereklidir. Son başvuru tarihinden sonra açıklanan sınavlar değerlendirmeye alınmayacaktır. 
 • Online sistemdeki ilgili kısma sınavda alınan puan yazılmalı ve beyan edilen sınav sonucunu gösteren belge online başvuru sisteminde “Docements” kısmına mutlaka yüklenmelidir.
 • Doktora / sanatta yeterlik / tıpta uzmanlık / diş hekimliğinde uzmanlık / veteriner hekimliğinde uzmanlık / eczacılıkta uzmanlık" mezunlarının yüksek lisans programlarına başvurularında değerlendirilmek üzere, ALES sınavı 55 olarak belirlenmiştir. Bu puan doğrudan hesaplamalara dahil edilir.
 • 9. İngilizce Yeterlilik Sınav Sonuç Belgesi veya Sabancı Üniversitesi İngilizce Dil Ölçme Sınavı (ELAE) katılımı: Kabul edilen sınavlar ve alınması gereken asgari puanlar Tablo 3’te belirtilmiştir. Belirtilen dil yeterlilik sınavları dışında kalan sınavlar kabul edilmemektedir.

Tablo 3

 TOEFL IBTe-YDS, YDS, YÖKDİL, e-YÖKDİPTE AkademikCAECPE
Asgari Puan877373BC
Geçerlilik Süresi2 Yıl5 Yıl2 Yıl3 Yıl3 Yıl

Online sistemdeki ilgili kısımda, sınavda alınan puan yazılmalı ve beyan edilen sınav sonucunu gösteren belge online başvuru sisteminde “Documents” kısmına yüklenmelidir. 

 • Alınan sınav sonuç belgesi kabul alınan programa kayıt tarihi itibariyle geçerli olmalıdır. 
 • Sınav sonuçlarının son başvuru tarihine kadar açıklanmış olması gereklidir. Son başvuru tarihinden sonra açıklanan sınavlar değerlendirmeye alınmayacaktır. 
 • Yüksek lisans (MA) başvurusu yapan Sabancı Üniversitesi mezunlarının önceki mezuniyet tarihleri ile yüksek lisans programına kayıt tarihi arasında 2 yıldan az bir süre varsa İngilizce yeterlilikten muaf tutulurlar.
 • İngilizce yeterlilikten muaf olmayıp sınav sonuç belgesi de ibraz edemeyen adayların son başvuru tarihini takiben yapılacak Sabancı Üniversitesi İngilizce Dil Ölçme Sınavı’na ( ELAE) katılmaları istenir. Bu durumda olan şehir dışındaki veya yurt dışındaki adayların da sınava katılması beklenir. Adayların ELAE sınav tarihini Öğrenci Kaynakları Birimi’nden öğrenmeleri veya duyurulardan takip etmeleri önerilir. ELAE sınav daveti adaylara e-posta ile bildirilir. ELAE sınavının telafisi yapılmamaktadır. 
 • Türkiye Cumhuriyeti ve diğer bir ülkeden çifte vatandaşlıkları olan adaylar TC vatandaşları için uygulanan başvuru koşullarına tabi tutulmaktadır. Bu durumda geçerli bir dil sınav sonuç belgesi sunmaları, sınav sonucu sunulamayan durumlarda ise Sabancı Üniversitesi 
 • İngilizce Dil Ölçme Sınavı’na ( ELAE) katılmaları beklenmektedir. İngilizce yeterlilik koşulunu sağlamayan adayların, yüksek lisans (MA) programına devam edebilmek için İngilizce hazırlık sınıfını başarı ile tamamlamaları gerekir. Ancak hazırlık sınıfı burs kapsamı dışında olup bu durumdaki adayların öğrenim ücreti ödemeleri gerekir. 
 • Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün kabul ettiği uluslararası yabancı dil sınavlarından birine (TOEFL IBT, PTE Akademik, CAE ve CPE) Türkiye'de girilmesi halinde bu sınavın devlet üniversitelerine ait binalarda yapılması şartı bulunmaktadır. Test merkezlerinde veya özel/vakıf üniversitelerinde yapılan sınavlar kabul edilmemektedir. 
 • TOEFL IBT Best Score kabul edilmemektedir.

10. Araştırma Planı: Adayın ilerde yapmayı düşündüğü araştırmaları açıkladığı metindir. Yüksek lisans (MA) başvuruları için enaz 1000 kelime olmalıdır. Online başvuru sisteminde “Documents” kısmına eklenmelidir. 

11. Özgeçmiş: Adayın eğitim ve çalışma hayatını özetleyen belgedir. Online başvuru sisteminde “Documents” kısmına eklenmelidir. 

Başvurular nasıl değerlendirilir?

Sosyal Bilimler Enstitüsü’ndeki yüksek lisans (MA) programlarına yapılan başvurular, ilgili programın kabul jürisi tarafından değerlendirilir. Kesin kabul, jürinin önerilerinin Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından onaylanması ile gerçekleşir ve adaylara duyurulur. Adaylar, yazılı sınav veya mülakat için çağrılabilirler. Yazılı sınavlar ve mülakatlar İngilizce yapılır. Mülakatlar günün şartlarına göre fiziki ya da çevrimiçi (online) olarak düzenlenebilir.


Nasıl daha fazla bilgi edinebilirim

Tüm sorularınız için Sabancı Üniversitesi Öğrenci Kaynakları Birimi’ne aşağıdaki iletişim kanallarından ulaşabilirsiniz. 

Sabancı University Student Recources Office, 34956 Orhanlı – Tuzla, İSTANBUL
0216 483 93 61
0216 483 90 73
studentinfo@sabanciuniv.edu