Facebook
DİNLE

Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Programlarına Başvuru Koşulları

Başvuru Koşulları ve Başvuru için Gerekli Belgeler
Bu sayfa, Sabancı Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde bulunan yüksek lisans (MA) programlarına başvuru koşullarını ve diğer önemli bilgileri içermektedir.
Kimler başvurabilir?

 • Aday öğrencilerin, kabul edildikleri takdirde, kabul edildikleri programa ilk kayıtları esnasında lisans derecelerini tamamlamış olmaları gerekmektedir.
 • Yurtdışında öğrenim gören Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adayların, kayıtları esnasında, eğitim almış oldukları yükseköğretim kurumunun denkliği için YÖK’e başvurarak denklik belgesi almaları gerekir.
 • Yurtdışında öğrenim gören yabancı uyruklu adayların, kayıtları esnasında, eğitim almış oldukları yükseköğretim kurumunun tanınırlığının ve almış oldukları eğitimin uygunluğunun YÖK tarafından onaylanmış olması gerekir. Gerekli sorgulama aday tarafından yapılır ve tanınırlığa ilişkin onaylı doküman üniversiteye sunulur.

Başvurular nasıl yapılır?

 • Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün belirlemiş olduğu başvuru tarihlerini görmek için tıklayınız.

Başvurular hangi tarihlerde yapılır?

 • İlk Aşama: Aşağıda belirtilen zorunlu belgeler ile adayın sunmak istediği ek belgeler ilan edilen son başvuru tarihine kadar eksiksiz olarak online başvuru sistemine yüklenmelidir. Online başvuru sistemine giriş için tıklayınız.
 • İkinci Aşama: Tüm zorunlu belgeler ile birlikte online başvuru onay sayfasının bir çıktısı Sabancı Üniversitesi Öğrenci Kaynakları Birimi'nin aşağıdaki adresine elden ya da posta ile ulaştırılır.

Sabancı Üniversitesi Öğrenci Kaynakları Birimi
Orta Mahalle, Üniversite Cd., No: 27
Tuzla, 34956 İstanbul/Türkiye

 • Tüm belgelerin, son başvuru tarihinden önce üniversitemize ulaşması gerekmektedir. E-posta ile gönderilen belgeler kabul edilmemektedir.
 • Başvuru belgelerinizin, değerlendirme öncesi veya sonrasında iadesi mümkün değildir. Bu nedenle, gerek gördüğünüz belgelerin orijinallerini muhafaza ediniz. Yalnızca transkriptlerin orijinal olması zorunludur. Ancak, programa kabul edilmeniz durumunda, üniversiteye kayıt sırasında belgelerin tümünün orijinallerinin isteneceğini önemle hatırlatırız.

Başvuru için gerekli belgeler nelerdir?

 • Başvurular için gerekli belgeler Tablo 1’de her program için ayrı ayrı belirtilmiştir.
 • Zorunlu belgelerin tamamını yüklemeyen adayların başvuruları geçersiz sayılır.
 • Zorunlu belgelere ek olarak, bazı yüksek lisans (MA) programlarına başvurularda sunulması önerilen ek belgeler de vardır. Bu belgelerin sunulması zorunlu olmamakla birlikte değerlendirme aşamasında etkili olacaktır.

Başvuru için gerekli belgeler ve açıklamaları
1. Online Başvuru Formu: Adaylar birden fazla programa başvurabilirler. Bu durumda, başvurulan her program için ayrı başvuru dosyası hazırlanmalıdır. Online başvuru formu için tıklayınız.
2. Resmi Transkript: İlgili yükseköğretim kurumunun öğrenci işleri tarafından hazırlanmış, adayın aldığı tüm dersleri ve notlarını gösteren resmi belge.

 • Tercihen kapalı zarf içinde gönderilmelidir
 • Yalnızca orijinal (fotokopi olmayan) belgeler kabul edilmektedir.

3. İki adet referans mektubu: Online başvuru sırasında aday kendisi için referans mektubu gönderecek iki kişinin iletişim bilgilerini girmelidir.

 • Normal şartlarda, referans mektuplarının, bu mektupları yazan kişiler tarafından online sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Online başvuru tamamlandığında “recommenders” kısmına kayıt edilen kişilerin e-posta adreslerine referans mektuplarını yükleyebilecekleri bir link sistem tarafından otomatik olarak gönderilecektir.
 • Referans mektubunu yazan kişinin referans mektubunu online olarak göndermesinin mümkün olmadığı nadir durumlarda, mektuplar kapalı zarf içerisinde adayın kendisi ya da referans mektubunu yazan kişi tarafından Sabancı Üniversitesi Öğrenci Kaynakları birimine postalanabilir.
 • Referans mektubu taslağı için tıklayınız.

4. Bir Adet Vesikalık Fotoğraf: Bir adet vesikalık fotoğraf online sisteme yüklenmelidir.
5. Niyet Mektubu: İngilizce yazılmış, adayın ilgili programa başvuru niyetini açıklayan mektup. Tercihen iki sayfayı aşmaması beklenir.
6. Yazılı Çalışma Örneği: 30 sayfayı aşmayacak İngilizce yazılmış makale, ödev, tez veya benzeri yazılı çalışma örneği.
7. Portfolyo: PDF doküman, CD/DVD, basılı malzeme, saydam veya online portfolyo olarak sunulabilir. Portfolyo içeriğinin adayların Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı alanına dair yetkinliklerini yansıtan seçili işlerden oluşturulması beklenmektedir.
-Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Yüksek Lisans (MA) programı için bir yetenek sınavı yapılmamaktadır.
8. Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı Sonuç Belgesi: Kabul edilen sınavlar, puan türleri ve alınması gereken asgari puanlar Tablo 2’de belirtilmiştir. Belirtilen sınavlar dışında kalan sınavlar ve puan türleri kabul edilmemektedir.

Tablo 2

ALES / e-ALES

GRE

GAT

Puan Türü

Eşit ağırlıklı

Quantitative

Accumulative Percentile

Asgari Puan

55

149

%60

Geçerlilik Süresi

5 yıl

5 yıl

2 yıl

 • Alınan sınav sonuç belgesi adayın başvuru tarihi itibariyle geçerli olmalıdır.
 • Sınav sonuçlarının son başvuru tarihine kadar açıklanmış olması gereklidir. Son başvuru tarihinden sonra açıklanan sınavlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Online sistemdeki ilgili kısma sınavda alınan puan yazılmalı ve beyan edilen sınav sonucunu gösteren belge sisteme mutlaka yüklenmelidir.
 • Başvuru sırasında sınav sonuç belgelerinin fotokopileri kabul edilmekle birlikte, kayıt sırasında orijinalleri istenecektir.

9. İngilizce Yeterlilik Sınav Sonuç Belgesi veya Sabancı Üniversitesi İngilizce Dil Ölçme Sınavı (ELAE) katılımı: Kabul edilen sınavlar ve alınması gereken asgari puanlar Tablo 3’te belirtilmiştir. Belirtilen dil yeterlilik sınavları dışında kalan sınavlar kabul edilmemektedir.

Tablo 3

TOEFL IBT

e-YDS, YDS, YÖKDİL

PTE Akademik

CAE

CPE

Asgari Puan

87

73

73

B

C

Geçerlilik Süresi

2 yıl

5 yıl

2 yıl

3 yıl

3 yıl

 • Online sistemdeki ilgili kısımda, sınavda alınan puan yazılmalı ve beyan edilen sınav sonucunu gösteren belge sisteme yüklenmelidir.
 • Alınan sınav sonuç belgesi kabul alınan programa kayıt tarihi itibariyle geçerli olmalıdır.
 • Sınav sonuçlarının son başvuru tarihine kadar açıklanmış olması gereklidir. Son başvuru tarihinden sonra açıklanan sınavlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Yüksek lisans (MA) başvurusu yapan Sabancı Üniversitesi mezunlarının önceki mezuniyet tarihleri ile yüksek lisans programına kayıt tarihi arasında 2 yıldan az bir süre varsa İngilizce yeterlilikten muaf tutulurlar.
 • İngilizce yeterlilikten muaf olmayıp sınav sonuç belgesi de ibraz edemeyen adayların son başvuru tarihini takiben yapılan Sabancı Üniversitesi İngilizce Dil Ölçme Sınavı’na (ELAE) katılmaları istenir. ELAE tarihi bu durumdaki adaylara e-posta ile bildirilir.
 • İngilizce yeterlilik koşulunu sağlamayan adayların, yüksek lisans (MA) programına devam edebilmek için İngilizce hazırlık sınıfını başarı ile tamamlamaları gerekir. Ancak hazırlık sınıfı burs kapsamı dışında olup bu durumdaki adayların öğrenim ücreti ödemeleri gerekir.
 • Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün kabul ettiği uluslararası yabancı dil sınavlarından birine (TOEFL IBT, PTE Akademik, CAE ve CPE) Türkiye'de girilmesi halinde bu sınavın devlet üniversitelerine ait binalarda yapılması şartı bulunmaktadır. Test merkezlerinde veya özel/vakıf üniversitelerinde yapılan sınavlar kabul edilmemektedir.
 • Başvuru sırasında, sınav sonuç belgelerinin fotokopileri kabul edilmekle birlikte, kayıt sırasında orijinalleri istenecektir.

10. Araştırma Planı: Adayın ilerde yapmayı düşündüğü araştırmaları açıkladığı metindir. Yüksek lisans (MA) başvuruları için 1000 kelimeden az olmalıdır.
11. Özgeçmiş: Adayın eğitim ve çalışma hayatını özetleyen belgedir.
Başvurular nasıl değerlendirilir?

 • Sosyal Bilimler Enstitüsü’ndeki yüksek lisans (MA) programlarına yapılan başvurular, ilgili programın kabul jürisi tarafından değerlendirilir.
 • Kesin kabul, jürinin önerilerinin Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından onaylanması ile gerçekleşir ve adaylara duyurulur.
 • Adaylar, yazılı sınav veya mülakat için çağrılabilirler. Yazılı sınavlar ve mülakatlar İngilizce yapılır.
 • Yurtdışında bulundukları için yazılı sınav veya mülakatlara katılamayacak olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya yabancı uyruklu adaylar için telefon veya Skype üzerinden mülakat yapılabilir.

Nasıl daha fazla bilgi edinebilirim?
Tüm sorularınız için Sabancı Üniversitesi Öğrenci Kaynakları Birimi’ne aşağıdaki iletişim kanallarından ulaşabilirsiniz.

Sabancı Üniversitesi Öğrenci Kaynakları Birimi, Orta Mahalle, Üniversite Cd. No: 27, Tuzla, 34956 Istanbul
(0216) 483 93 61
(0216) 483 90 73
studentinfo@sabanciuniv.edu