DİNLE

SBE Lisansüstü Programlarına Başvuru

Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Programlara Başvuru Koşulları

SÜ lisansüstü programlarına yapılan başvurular, ilgili Enstitünün Kabul Jürisi tarafından değerlendirilir. Kesin kabul, jüri'nin önerilerinin ilgili Enstitü tarafından onaylanması ile gerçekleşir ve adaylara duyurulur.

Başvurular, Akademik Takvim'de ilân edilen süreler içerisinde yapılır.

Adaylar, yazılı sınav ve /veya mülâkat için çağrılabilirler. Yazılı sınavlar ve mülâkatlar İngilizce olarak yapılır. Yurt dışında bulundukları için yazılı sınav ve /veya mülâkatlara katılamayacak Türk ve yabancı adaylar için telefon veya Skype üzerinden mülakat yapılacaktır.

Yurtdışında öğrenim gören yabancı uyruklu adayların eğitim almış oldukları yükseköğretim kurumunun tanınırlığı ve almış oldukları eğitimin uygunluğu YÖK tarafından onaylandığı takdirde başvuruları geçerli olur. Gerekli sorgulama aday tarafından yapılır ve tanınırlığa ilişkin onaylı döküman üniversiteye sunulur.

Yurtdışında öğrenim gören Türk uyruklu adayların, eğitim almış oldukları yükseköğretim kurumunun denkliği için YÖK'e başvurarak denklik belgesi almaları gerekir.

ÖNEMLİ UYARI: Başvuru için istenen ZORUNLU belgelerin son başvuru tarihine kadar eksiksiz olarak sağlanması gerekmektedir. Eksik evrak ile yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. ÖNERİLEN belgelerin sunulması zorunlu olmamakla birlikte, değerlendirme aşamasında etkili olacaktır. Başvurunun zamanında ve eksiksiz tamamlanması adayın sorumluluğundadır.

Kültürel Çalışmalar

Uyuşmazlık Analizi ve Çözümü

Görsel Sanatlar & Görsel İletişim Tasarımı

Avrupa Çalışmaları

Türkiye Çalışmaları

MA

MA

MA

MA

MA

Zorunlu Belgeler

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9b

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9b

1, 2, 3, 4, 7, 9b

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9b

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9b

Önerilen Belgeler

5, 6

Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları

Tarih

Ekonomi

Siyaset Bilimi

PHD

MA

PhD

MA

PhD

MA

PhD

Zorunlu Belgeler

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9a

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9b

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9a

1, 2, 3, 4, 8, 9b

1, 2, 3, 4, 8, 9a

1, 2, 3, 4, 5, 8, 9b

1, 2, 3, 4, 5, 8, 9a

Önerilen Belgeler

5, 6

5, 6

6

6

Başvuru için Gerekli Belgeler ve Adaylarda Aranan Özellikler :

1. Online Başvuru Formu: Adaylar birden fazla programa başvurabilirler. Bu durumda program tercihleri on-line başvuru formunda belirtilmeli ve başvurulan her program için ayrı başvuru dosyası hazırlanmalıdır.

2. Resmi Transkript : İlgili yükseköğretim kurumunun Öğrenci İşleri tarafından hazırlanmış, adayın aldığı tüm dersleri ve notlarını gösteren resmi belgenin tercihen kapalı zarf içinde sunulması gerekmektedir.

3. İki adet Referans Mektubu: Online sisteme yüklenmeli ve/veya kapalı zarf içerisinde sunulmalıdır. Mektup örneği.

4. Bir Adet Vesikalık Fotoğraf: Bir adet vesikalık fotoğraf teslim edilmeli veya Online başvuruya eklenmelidir.

5. Niyet Mektubu: Adaylardan başvurdukları program için niyet mektubu sunmaları beklenmektedir. Uyuşmazlık Analizi ve Çözümü, Kültürel Çalışmalar, Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları, Avrupa Çalışmaları ve Siyaset Bilimi Lisansüstü programları için başvuru sırasında niyet mektubu sunulmadığı takdirde adayın başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.

6. Yazılı Çalışma Örneği: Adaylardan makale, ödev, tez, gibi yazılı çalışma örneği sunmaları beklenmektedir. Uyuşmazlık Analizi ve Çözümü, Kültürel Çalışmalar, Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları ve Avrupa Çalışmaları programları için başvuru sırasında yazılı çalışma örneği sunulmadığı takdirde adayın başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.

7. Portfolyo: Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı lisansüstü programı için yetenek sınavı yapılmamaktadır. Bu programa başvuran adayların pdf, CD/DVD, basılı malzeme, saydam veya online portfolio sunması gerekmektedir. Başvuru sırasında portfolyo sunulmadığı takdirde adayın başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.

8. Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı Sonuç Belgesi : Aşağıda sağlanması gereken asgari puanları ve geçerlilik süreleri belirtilen belgelerden herhangi biri sunulmalıdır. Bu belgelerin başvuru sırasında sunulmaması durumunda başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu belgelerin başvuru sırasında fotokopileri kabul edilmekle birlikte, kayıt sırasında orijinalleri istenecektir.

Yüksek Lisans Başvuruları

Y. Lisans derecesi ile Doktora Başvuruları

Lisans derecesi ile Doktora Başvuruları

ALES / e-ALES / GRE

TC ve yabancı uyruklu adayların bu belgelerden birini sunmaları zorunludur.

ALES / e-ALES
55 - Eşit ağırlıklı

GRE
149 - Quantitative

ALES / e-ALES
55 - Eşit ağırlıklı

GRE
149 - Quantitative

ALES / e-ALES
80 - Eşit ağırlıklı

GRE
157 - Quantitative

GAT
Pakistan Ulusal Sınav Merkezi tarafından düzenlenen sınav, yabancı uyruklu (özellikle Pakistan uyruklu) adaylar için GRE yerine kabul edilmektedir.

Accumulative Percentile 60%

Accumulative Percentile 60%

Accumulative Percentile 60%

Bu sınavların geçerlilik süreleri şöyledir: ALES / e-ALES 5 yıl; GRE 5 yıl, GAT 2 yıl.

Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı sonuç belgesi Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Tezsiz Yüksek Lisans Programı dışındaki bütün lisansüstü programlar için zorunludur. Sadece söz konusu program için başvuru şartı olarak aranmaz.

9. a) Doktora Programları için “Yabancı Dil Belgesi”: Aşağıda belirtilen belgelerden herhangi birinin başvuru sırasında sunulması gerekmektedir, aksi takdirde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.

Bu belgelerin başvuru sırasında fotokopileri kabul edilmekle birlikte, kayıt sırasında orijinalleri istenecektir.

Sabancı Üniversitesi mezunları da yabancı dil belgesini sağlamak zorundadır.

Doktora başvurusunda bulunanlar için ELAE ( English Language Assessment Exam) sınavı yabancı dil sınavı yerine kabul edilmez.

Doktora programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından belirtilen puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunludur. (ÖSYM eşdeğerliliği olan dil sınavları için tıklayınız.)

“Yabancı Dil Belgesi”ni İngilizce dışında yukarıda belirtilen diğer dillerden birinden sağlayan adayın, ek olarak 9-b bendindeki İngilizce yeterlilik şartlarını da sağlaması zorunludur.

TOEFL IBT

KPDS/ ÜDS/ e-YDS / YDS / YÖKDİL

PTE Akademik

CAE

CPE

Tüm Doktora Programları

87

73

73


B


C

Bu sınavların geçerlilik süreleri şöyledir: TOEFL IBT 2 yıl, PTE Akademik 2 yıl, CAE ve CPE 3 yıl, e-YDS, YDS, KPDS ve ÜDS 5 yıl

* TOEFL IBT, PTE Akademik, CAE ve CPE gibi uluslararası yabancı dil sınavlarından birine Türkiye'de girilmesi halinde devlet üniversitelerine ait binalarda yapılması şartı bulunmaktadır. ( ÖSYM Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerliklerini Belirleme Yönergesi 6. madde 3. fıkra d bendine göre)

9. b) İngilizce Yeterlilik Sınav Sonuç Belgesi : Sabancı Üniversitesi’nin öğrenim dili İngilizce olduğundan, aşağıda asgari puanları ve geçerlilik süreleri belirtilen İngilizce sınav sonuç belgelerinden herhangi biri sunulmalıdır. Bu belgelerin başvuru sırasında fotokopileri kabul edilmekle birlikte, kayıt sırasında orijinalleri istenecektir.

TOEFL IBT

KPDS/ ÜDS/ e-YDS / YDS / YÖKDİL

PTE Akademik


CAE


CPE

Tüm Yüksek Lisans Programları

87

73

73


B


C

Bu sınavların geçerlilik süreleri şöyledir: TOEFL IBT 2 yıl, PTE Akademik 2 yıl, CAE ve CPE 3 yıl, e-YDS, YDS, KPDS ve ÜDS 5 yıl

Adayların başvuru sırasında ya TOEFL IBT, e-YDS, YÖKDİL, YDS, KPDS, ÜDS, PTE Akademik, CAE veya CPE gibi bir İngilizce Yeterlilik Sınavına ait almış oldukları sonucu belgelemeleri gerekmektedir. Bu belgeleri temin edememiş olanların son başvuru tarihini takiben yapılan Sabancı Üniversitesi İngilizce Dil Ölçme Sınavı’nda (ELAE) başarılı olmaları zorunludur. ELAE sınavında başarısız olan veya sınava katılmayan adayların, lisansüstü programa devam edebilmek için İngilizce hazırlık sınıfını başarı ile tamamlamaları gerekir. Hazırlık sınıfı burs kapsamı dışındadır.

Sabancı Üniversitesi mezunları, mezuniyetlerini takiben 2 yıl içinde kabul edildikleri takdirde, İngilizce Yeterlilikten muaf tutulurlar.

* TOEFL IBT, PTE Akademik, CAE ve CPE gibi uluslararası yabancı dil sınavlarından birine Türkiye'de girilmesi halinde devlet üniversitelerine ait binalarda yapılması şartı bulunmaktadır. ( ÖSYM Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerliklerini Belirleme Yönergesi 6. madde 3. fıkra d bendine göre)

Diğer Gereklilikler

  • Tüm yüksek lisans programlarına başvuru için lisans derecesi gerekmektedir. Tarih ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları doktora programlarına yüksek lisans derecesi ile, Siyaset Bilimi ve Ekonomi doktora programlarına lisans ve yüksek lisans derecesi ile başvuru yapılabilir.
  • Lisanstan doktoraya başvuran adaylar için lisans programı genel not ortalamasının 4 üzerinden en az 3 olması gerekmektedir. 4'lük sistemden başka not sistemleri uygulayan üniversitelerin mezunlarının, resmi bir açıklama ve/veya çevrim tablosu vermeleri gerekir.
  • Yüksek lisanstan doktoraya başvurularda “Tezli yüksek lisans” diploması gerekmektedir. Yüksek lisans diploma veya transkriptinde “Tezli” programdan mezuniyetine ilişkin bilgi yer almayan adayların, bu durumu mezun oldukları yükseköğretim kurumlarından alacakları resmi bir yazı ile belgelendirmeleri zorunludur.
  • 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan öğrenciler, tezsiz yüksek lisans programında kayıtlı oldukları tarihleri belgelemeleri şartı ile doktora programına başvurabilir.
  • Halen bir yükseköğrenim programına kayıtlı olan adayların öğrenimlerini en geç, başvuru yaptıkları dönemin üniversiteye ilk kayıtları için ilân edilen süre sonuna kadar tamamlamaları gerekmektedir.
  • Programa kabul edildiği takdirde, adayın kayıtlarda şahsen bulunması gerekmektedir. Aday kayıtlarda şahsen bulunamıyorsa; kayıt işleminin, adayın noter onaylı resmi vekalet verdiği kişi tarafından yapılması gerekmektedir.
  • Yabancı uyruklu adayların, lisansüstü programlara kabul edilmeleri durumunda, Sabancı Üniversitesi’ne kayıt yaptırabilmek için ülkelerinden ayrılmadan önce “Öğrenci Vizesi” almaları zorunludur. “Öğrenci Vizesi” için ülkelerindeki en yakın Türk Konsolosluğu veya Türk Büyükelçiliği’ne başvuru yapmaları gerekmektedir. Turist vizeleri kabul edilmemektedir.

Başvuru Adresi:

Adaylar, başvuru belgelerini online sisteme yükler ve Sabancı Üniversitesi Öğrenci Kaynakları Birimi'ne elden teslim edebilir ya da posta ile aşağıdaki adrese gönderebilirler. Başvuru dosyasına tamamlanmış online başvurunun bir çıktısı eklenmelidir.Posta ile gönderilen belgelerin, son başvuru tarihinden önce Üniversitemize ulaşması gerekmektedir. E-posta ile yapılan başvurular değerlendirilememektedir.

Önemli Uyarı! Başvuru belgelerinizin, değerlendirme öncesi veya sonrasında iadesi mümkün olmadığından, başvuru sırasında; GRE, TOEFL veya eşdeğeri sınav başvuru ya da sonuç belgelerinizin veya gerek gördüğünüz diğer belgelerin (transkript hariç) orjinallerini muhafaza etmeniz ve başvuruyu bu belgelerin kopyaları ile yapmanız sizin için yararlı olacaktır. Ancak, programa kabul edimeniz durumunda, üniversiteye kayıt sırasında belgelerin tümünün orijinallerinin isteneceğini önemle hatırlatıırız.

Sabancı Üniversitesi Öğrenci Kaynakları Birimi, Orta Mahalle, Üniversite Cd. No: 27, Tuzla, 34956 Istanbul

(0216) 483 93 61

(0216) 483 90 73

studentinfo@sabanciuniv.edu

Dinle