Facebook
DİNLE

Sanat ve Sosyal Bilimler ve Yönetim Bilimleri Proje Partnerleri Müdürlüğü

Sanat ve Sosyal Bilimler ve Yönetim Bilimleri (SSBF-YBF) Proje Partnerleri Müdürlüğü , SÜ öğretim üyeleri ve araştırmacılarının hibe projelerine yönelik proje geliştirme, başvuru ve akademik çalışmalarını destekleyici süreçleri yürütmekten sorumludur. Hibe projelerine yönelik proje geliştirme ve başvuru süreci kapsamındaki sorumluluklar aşağıda sıralanmıştır:

 • Ulusal ve uluslararası araştırma hibe projelerine yönelik fon fırsatlarının araştırılması,
 • SÜ öğretim üyeleri ve araştırmacılarının uygun fon fırsatları konusunda bilgilendirilmesi,
 • Proje başvuruları için aday havuzu oluşturulması,
 • Üniversite bünyesine yeni dahil olacak akademisyenlerin isim ve CV’lerinin temini,
 • Proje başvuruları için uygun adayların bulunup çağrılarla eşleştirilmesi,
 • AB çerçeve programları kapsamında danışman firmalardan destek alınabilmesi için firma araştırması yapılması ve TÜBİTAK EBAG yönlendirmesi süreçlerinin koordinasyonu
 • Başvuru sürecinde projenin program beklentilerine uygun olarak, başvuru belgelerinin, bütçenin ve çevrim içi sistemin doldurulması ve başvurunun tamamlanmasına destek verilmesi,
 • Başvurunun kabulü durumunda sözleşme sürecinin yönetilmesi ve projenin Proje Yönetim Ofisi'ne (PYO) devrinin yapılması,
 • Başvurunun reddi durumunda, panel raporunun incelenerek revize edilmesi, aynı ya da farklı fon grubuna başvuru için başvuru sahibinin yönlendirilmesi.


PGO’nun sorumluluğundaki programlar; H2020 Marie Sklodowska Curie Programları, H2020 ERC Programları, AB COST, TÜBİTAK ARDEB (1001, 1002, 1003, 1005, 1004, 3501), TÜBİTAK BİDEB (2219, 2221, 2232, 2236, 2247A, 2247B), TÜBİTAK İkili İşbirliği Projeleri, Era-Net Ulusal Programları, COST 2515-2519, BOREN, TÜSEB, Kalkınma Bakanlığı, İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) Programları, Amerika Fonları ve diğer Ulusal/Uluslararası hibe fonlarıdır.

Hibe projelerine yönelik proje geliştirme ve başvuru sürecine verilen desteklerin yanısıra PGO, Sabancı Üniversitesi öğretim üyelerinin akademik çalışmalarını destekleyici çalışmalar da yürütmekte olup, ilgili sorumluluklar aşağıda sıralanmıştır:

 • SÜ’ye yeni dahil olan öğretim üyeleri için Entegrasyon Proje Desteği başvurularının koordine edilmesi,
 • SÜ İç Akademik Etkinlik başvurularına destek verilmesi ve ÜAK (Üniversite Araştırma Konseyi) Fakülte Temsilcileri ile sürecin koordinasyonunun sağlanması,
 • Araştırma Etik Kurulu (AEK) koordinasyonunun sağlanması ve başvuruların değerlendirilme süreçlerinin yönetilmesi,
 • SÜ’ye iletilen anket taleplerinin incelenmesi ve sürecin yönetilmesi,
 • Araştırma Ödülleri (TÜBİTAK, TÜBA, Elginkan vb) kapsamında başvuru kriterlerine uygun olabilecek öğretim üyelerinin belirlenip başvuru sürecinin yönetilmesi,