Facebook
DİNLE

Rektör Mesajları

10.03.2021 Sabancı Üniversitesi Cinsiyet Eşitliği Eylem Planı

Değerli Sabancı Üniversitesi Ailesi,

Uzun zamandır üzerinde çalıştığımız, bizi çok heyecanlandıran, “CİNSİYET EŞİTLİĞİ EYLEM PLANI”nın (CEP) uygulanmak üzere hazır olduğunu sizlere duyurmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Toplumsal cinsiyet eşitliğine, gerek araştırma birimlerimiz gerekse akademik ilkelerimiz düzeyinde önem veren bir kurum olarak, CEP’i, üniversitemiz için yeni bir dönüm noktası olarak görüyoruz.

CEP, AB Ufuk 2020 Araştırma ve İnovasyon Programı kapsamında hayata geçen GEARING-Roles (Gender Equality Actions in Research Institutions to TraNsform Gender Roles) projesinin önemli bir parçasını oluşturuyor. Sabancı Üniversitesi olarak CEP’i uygulayan 6 uluslararası kurumdan biri olarak Türkiye’yi projede temsil etmekten gurur duyuyoruz. GEARING-Roles projesinin yürütücüsü konumundaki 10 uluslararası kurum arasında yer alan Sabancı Üniversitesi, Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Mükemmeliyet Merkezimiz (SU Gender) de CEP’in oluşturulmasında en önemli destekçilerimiz arasında yer alıyor.

Projede şimdiye kadar geride bıraktığımız 3 önemli adımı sizlerle paylaşmak isterim.

 • Ocak 2019’da başlayan AB Ufuk 2020 GEARING-Roles Projesi çerçevesinde yaklaşık bir buçuk yıl süren bir çalışmayla 100’e yakın akademisyen, idari çalışan ve öğrencinin katıldığı mülakat, odak grup ve birlikte yaratma atölyeleri gerçekleştirildi. Üniversitemizin bu alandaki güçlü yanları, eksikleri ve ihtiyaçları değerlendirildi. Kurumsal dönüşüm için öncelikli alanlar belirlendi.
 • Haziran 2019’da, üniversitemizin farklı fakülte ve birimlerinden 28 öğretim üyesi, idari çalışan, yönetici ve öğrencinin katılımıyla Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kurulu (Gender Equality Task Force) oluşturuldu. Kurul, projenin farklı aşamalarına katkı sunmanın yanı sıra İnsan Kaynakları ve SU Gender ekibinin CEP taslağını son haline getirmesinde önemli bir rol oynadı. Sonrasında projenin yürütülmesinde etkin bir görev üstlenmek üzere CEP Komitesi göreve başladı.
 • Üniversitemizde CEP kapsamında yürütülecek toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmalarının İnsan Kaynakları liderliğinde yürütülmesine karar verildi. Bu doğrultuda da projeyi daha yakından takip etmek üzere İnsan Kaynakları Departmanı bünyesinde “Cinsiyet Eşitliği Sorumlusu-Gender Equality Officer (GEO)” rolü oluşturuldu. Cinsiyet Eşitliği Sorumlusu, fakültelerde dekanların; merkezlerde ve departmanlarda da direktörlerin sorumlu olduğu aksiyonların üniversitemiz genelinde hayata geçirilmesi ve konsolide edilmesinden sorumludur.

Aksiyon Adımlarımız

Temmuz-Aralık 2020 döneminde SU Gender ve İnsan Kaynakları ekibi, belirlenen gelişim alanlarının sınıflandırılması ve aksiyon planına dönüştürülmesi için GEARING-Roles proje ekibiyle yoğun çalışmalar yürüterek aşağıdaki aksiyon alanlarını belirledi:

 1. Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Kurumsallaşması
 2. İşe Alım
 3. Kariyer Gelişimi
 4. İş- Yaşam Dengesi
 5. Karar Alma ve Liderlik
 6. Araştırma
 7. Eğitim ve Müfredat
 8. Cinsel Taciz, Saldırı ve Ayrımcılık Karşıtı Mekanizmalar ve Cinsiyetsiz İletişim

Gerçekleştireceğimiz çalışmaların ayrıntılarını buradaki Cinsiyet Eşitliği Eylem Planı’nda görebilirsiniz.

Neyi hedefliyoruz?

Toplumsal cinsiyet eşitliği alanındaki kurumsal duruşumuzu akademik ve idari mekanizmalarımızın her bir noktasında yansıtmayı amaçladığımız Cinsiyet Eşitliği Eylem Planı’na yaşayan bir proje olarak bakıyoruz. Şimdilik 3 yıllık bir zaman dilimini kapsayan planımız, tüm organizasyonumuza yaymak ve kültürümüzün içine harmanlamak amacı ile İnsan Kaynakları liderliğinde yürütülecek ve zamanla kendini yenileyen, yeni ihtiyaçlara yanıt veren bir dönüşüm aracı halini alacaktır.

Bu vesileyle, başta İnsan Kaynakları Direktörlüğümüz ve SU Gender olmak üzere projede emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

Sabancı Üniversitesi’nin bütün mensuplarını kapsayacak, bütün birimleri tarafından benimsenecek ve hayata geçirilecek olan bu planın tüm üniversitemize ve topluma faydalı bir adım olduğunu düşünüyor, bu kıymetli çalışmanın hayata geçirilmesinde hepinizin gönülden desteğini rica ediyorum.

Saygılarımla,
Yusuf Leblebici
Rektör

29.01.2021 2020-2021 Bahar Dönemi
30.12.2020 Yeni Yıl Mesajı
09.10.2020 2020-2021 Güz Dönemi
17.09.2020 2020-2021 Güz Dönemi
08.09.2020 2020-2021 Güz Dönemi
26.07.2020 Hibrit Eğitim Planı
14.06.2020 Online Mezuniyet Töreni

17.05.2020 Online Mezuniyet Töreni

23.04.2020 Kampüs İçi Önlemler

21.04.2020 Online Mezuniyet Duyurusu

17.04.2020 Online Mezuniyet Duyurusu

30.03.2020 Yeni Bir Başlangıç ve Yeni Bir Bahar Dönemi

21.03.2020 Uzaktan Eğitim

16.03.2020 Evden çalışma uygulaması