Ana içeriğe atla
TR EN
BIO 301 Moleküler Biyolojiye Giriş
Moleküler Biyolojiye Giriş dersi temel moleküler biyoloji ve genetik mekanizmalarının ayrıntılı olarak incelenmesini içermektedir. Derste genom bilgisi ve genom organizasyonundan başlayarak DNA yapısı, kromozomlara paketlenmesi, genetik materyalin replikasyonu ve korunması, DNA onarım ve rekombinasyon mekanizmaları tartışılacaktır. RNA yapısı, DNA’nın RNA’ya transkripsyon mekanizmaları, transkripsyon kontrol mekanizmaları ve transkripsyon faktörleri ayrıntılı olarak incelenecektir. RNA’dan proteine translasyon mekanizmaları ve ribozom yapısı tanımlanacaktır. Protein kararlılığı, protein yıkım mekanizmaları, mikro RNA’ların ve RNA kararlılığının gen ifadesindeki rolü tartışılacaktır. Programlı hücre ölüm mekanizmalarına genel bir giriş de yapılacaktır. Laboratuvar dersi ise, bakteri ve hayvan hücrelerinde rekombinant protein üretiminin temel prensipleri üzerine uygulamalı bir derstir. Laboratuar çalışmaları moleküler klonlama yötemleri kullanarak önceden seçilmiş bir gen ürününü elde etmeğe yönelik olacaktır. Tek bir gen veya birleşmiş (füzyon) protein genini içeren rekombinant plazmitler oluşturulacak, E. coli hücreleri bu plazmitlerlerle transforme edilecek ve gen ürünleri saflaştırılarak karakterize edilecektir.
SU Kredi : 4.000
AKTS Kredi : 7.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul :