Facebook
DİNLE

Malzeme Bilimi ve Nano Mühendislik Lisansüstü Programları

Malzeme Bilimi ve Nanomühendislik programında sentetik ve biyolojik polimerler, seramikler ve metaller üzerinde yoğunlaşılmaktadır. Lisans, yüksek lisans ve doktora programına kayıtlı öğrenciler, çalışmaları boyunca, ileri teknoloji malzemelerini anlamak, tasarlamak ve uygulamak için gerekli temel bilgileri öğrenmektedir. Program, disiplinlerarası ve esnek bir yapıya sahiptir. Bu profil sonucunda, Malzeme programından mezun olan öğrenciler fizik, kimya ve biyolojik bilimlerde temel veya uygulamalı alanlardaki kuruluşlarda iş bulma olanaklarına sahip olacaklardır.