Facebook
  • Anasayfa
  • Akademik
  • Kayıt ve Başvuru
  • Lisans Programlarına Yurtdışından Öğrenci Kabulü
DİNLE

Lisans Programlarına Yurt Dışından Öğrenci Kabulü

SABANCI ÜNİVERSİTESİ 2023-2024 AKADEMİK YILI

YURT DIŞINDAN LİSANS PROGRAMLARINA ÖĞRENCİ KABULÜ KAPSAMINDA

BAŞVURU KOŞULLARI

Yurt dışından lisans programlarına öğrenci kabulü kapsamında başvuru yapılabilmesi için, öncelikle YÖK mevzuatı kapsamında aşağıda belirtilen gerekliliklerin sağlanması ve Sabancı Üniversitesi’nin ilgili yıl için belirlemiş olduğu başvuru koşullarına uygun bir online başvuru yapılması gerekmektedir.

Yabancı uyruklu adaylar Sabancı Üniversitesi lisans programlarına doğrudan başvuru yapabilirler. T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı liselere denk bir okuldan mezun olan ya da son sınıfta okuyan ve aşağıdaki başvuru koşullarını sağlayan yurt dışından öğrenci kabulü kapsamında eğitim görmek isteyen öğrenciler Sabancı Üniversitesi tarafından sunulan lisans programlarına başvuruda bulunabilirler.

1. BAŞVURU

A. Başvuru Yapmadan Önce

Online başvuru sırasında başvuru belgelerini sisteme yüklemeniz istenecektir. Bu yüzden başvuru formunu doldurmaya başlamadan önce gerekli belgeleri yanınızda bulundurmanızı tavsiye ederiz.
Doldurulması zorunlu bütün alanlar doldurulmadan ve bütün belgeler yüklenmeden, sistem başvuru formunu göndermenize izin vermeyecektir. Gelen başvurular değerlendirilerek adaylarla iletişime geçilmektedir.

Online başvuru formunun doğru bir şekilde doldurulması akabinde adaylar, online başvuru ücreti ödeme sayfasına yönlendirilmektedir. Başvurunun geçerli sayılması ve değerlendirmeye alınması için 30 USD tutarındaki başvuru ücretinin ödenmesi gerekmektedir. Başvuru ücreti ödeme ekranından Visa veya Mastercard özellikli kredi kartınızla hızlı şekilde ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz.

Online başvuru ücretini ödemeyen adayların başvuruları sisteme düşmeyecektir ve kesinlikle değerlendirmeye alınmayacaktır.

B. Başvuru Tarihleri

Başvuru için gerekli tüm belgelerin, aşağıda belirtilen başvuru tarihleri arasında, online başvuru formuna eklenerek başvuruların yapılması gerekmektedir.

Başvuru Başlangıç Tarihi: 13 Ocak 2023

Son Başvuru Tarihi: 24 Ağustos 2023 (Türkiye saati ile 16:00’da sona erecektir.)

C. Kimler Başvuru Yapabilir?

Yüksek Öğretim Kurulu’nun yapmış olduğu son bilgilendirme kapsamında,Türkiye'deki ortaöğretim kurumlarına 2022-2023 eğitim ve öğretim yılından itibaren kayıt yaptıracak KKTC vatandaşları ve TC vatandaşlığından çıkanlar/Mavi Kartlılar ile yabancı uyrukluların (elçilik okulları, MOBİS sisteminde yer alan Milletlerarası özel öğretim kurumları ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen proje çerçevesinde ülkemize getirilen yabancı uyruklular hariç) yükseköğretim kurumlarına sadece Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile girebileceklerdir.

A. Türk liselerine denk bir kurumdan mezun olan ve lise son sınıfta olan öğrenciler aşağıdaki başvuru kriterlerini sağlamaları halinde, lisans programlarına başvurabilirler:

1) Yabancı uyruklu olanlar (Türkiye’deki ortaöğretim (lise) kurumlarında eğitim görenlerin 2022-2023 eğitim ve öğretim yılından önce kayıt yaptırmış olmaları şartıyla [Elçilik okulları, MOBİS sisteminde yer alan Milletlerarası özel öğretim kurumları ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen proje çerçevesinde ülkemize getirilen yabancı uyruklular hariç]),

2) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler ile Türk vatandaşlığını kaybedenlere talepleri halinde verilen mavi kart sahibi olduklarını belgeleyenler (Türkiye’deki ortaöğretim (lise) kurumlarında eğitim görenlerin 2022-2023 eğitim ve öğretim yılından önce kayıt yaptırmış olmaları şartıyla) (5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 7. Maddesinde “(1) Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır.” hükmü bulunmakta olup, yurt dışından kabul kontenjanlarına başvuracak adayların Türk Vatandaşlığı Kanunu’nu incelemelerinde yarar bulunmaktadır.)

3) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile TC vatandaşlığına geçenler / bu durumdaki çift uyruklular (Türkiye’deki ortaöğretim (lise) kurumlarında eğitim görenlerin 2022-2023 eğitim ve öğretim yılından önce kayıt yaptırmış olmaları şartıyla),

4) a) 01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden TC uyruklu öğrencilerden ise ortaöğretiminin (lise) son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil)

b) 01/02/2013 tarihinden sonra yurt dışında ortaöğretime başlayan TC uyruklu adaylardan ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil.)

c) Bu durumdaki TC uyruklu veya uyruğundan biri TC olan çift uyruklu adayların, yurt dışındaki lise eğitimini örgün öğretim yoluyla almış (uzaktan eğitim değil) olmaları gerekmektedir. Bu adayların, lise eğitimi boyunca lisenin bulunduğu ülkeye giriş çıkış yaptığını gösteren pasaportlarındaki ilgili sayfaları sunarak örgün öğretimlerini belgelemeleri gerekmektedir.

5) KKTC uyruklu olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini (lise) tamamlayan GCEAL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar.

B. Aşağıdaki durumdaki adaylar başvuramaz:

1) T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin (lise) tamamını Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanlar,

2) K.K.T.C. uyruklu olanlar (ortaöğreniminin tamamını (lise) K.K.T.C liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),

3) A maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyruklular, (A maddesinin 4 numaralı bendindeki şartları sağlayanlar hariç)

4) Uyruğundan biri TC olan çift uyruklu adaylar ile TC uyruklu adaylardan yurt dışında bulunmaksızın uzaktan öğretim yoluyla yurt dışındaki bir liseden diploma alanlar,

5) Uyruğundan birisi K.K.T.C. olan çift uyruklular (ortaöğreniminin (lise) tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),

6) Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı liselerde öğrenimlerini gören T.C uyruklu olan veya a maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C olan çift uyruklular.

7) Türkiye’deki ortaöğretim kurumlarına 2022-2023 eğitim ve öğretim yılından itibaren kayıt yaptıracak KKTC vatandaşları ve TC vatandaşlığından çıkanlar/Mavi Kartlılar ile yabancı uyruklular (elçilik okulları ve MOBİS sisteminde yer alan Milletlerarası özel öğretim kurumları ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen proje çerçevesinde ülkemize getirilen yabancı uyruklular hariç).

D. Kabul Edilen Sınavlar/Diplomalar

Adaylar, Üniversite tarafından kabul edilen sınav/diplomalardan birini geçerli bir puanla sunmalı ve sınav/diploma bilgilerini ve puanını online başvuru formuna doğru şekilde girmelidir. Kabul edilen sınav/diplomalardan en az birinin geçerli puanla sunulmadığı başvurular değerlendirmeye alınmaz.

Sabancı Üniversitesi’ne başvuru için kabul edilen sınav/diploma listesi ve gerekli minimum puanlar için TIKLAYINIZ

E. Başvuru Ücreti & Ödeme Yöntemleri

Online başvuru formunun doğru bir şekilde doldurulması akabinde adaylar, online başvuru ücreti ödeme sayfasına yönlendirilmektedir. Başvurunun geçerli sayılması ve değerlendirmeye alınması için 30 USD tutarındaki başvuru ücretinin ödenmesi gerekmektedir. Başvuru ücreti ödeme ekranından Visa veya Mastercard özellikli kredi kartınızla hızlı şekilde ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz.

Başvuru ücreti ilgili akademik yıl için bir defaya mahsus olmak üzere ödenir ve geri ödemesizdir.

Visa veya Mastercard özellikli kredi kartları ile başvuru ücreti ödemesi online olarak yapmalıdır. Başvurunun geçerli sayılması için başvuru formunun doldurulması akabinde 30 USD başvuru ücretinin ödenmesi gerekmektedir.

Nakit, banka havalesi veya çek kabul edilmemektedir ve tüm başvuru ücretleri online olarak yapılmalıdır. Başvuru ücreti hiçbir koşulda iade edilmemektedir.

F. Kontenjanlar

Belirtilen kontenjanlar dahilinde aşağıdaki 3 program grubundan bir veya birkaçı seçilerek başvuru yapılabilir. Ortak programı başarıyla tamamlayan Sabancı Üniversitesi öğrencileri, Üniversitenin belirlediği şartlar doğrultusunda, mezun olmak istedikleri diploma programını belirlerler. Üniversitemizin sunduğu interdisipliner eğitim sistemi hakkında detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

Farklı fakültelerden programlara başvuru yapmanın, kontenjanlar kapsamında kabul şansınızı arttıracağını unutmayınız.

Program Grupları

Kontenjan*

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları

160

Sanat ve Sosyal Bilimler Programları

120

Yönetim Bilimleri Programları

120

* Tabloda belirtilen kontenjanlar Yüksek Öğretim Kurulu kararları doğrultusunda değişiklik gösterebilir.

G. Başvuru İçin Gereken Belgeler

1. Online Başvuru Ücret Ödemesi ve Başvuru Formu için TIKLAYINIZ

!!! Lütfen başvuru sürecini başlatmadan önce başvuru koşullarını sağladığınızdan emin olun ve başvuru ücretinin iade edilemeyeceğini unutmayın.

Başvuru işlemini yarıda bırakmanız durumunda,başvuru formunu göndermediğiniz sürece, işlem başlangıcında e-posta adresinize gönderilen linkleri kullanarak ilgili sayfalara dönebilirsiniz.

2. Sabancı Üniversitesi tarafından kabul edilen ve gerekli minimum puanı sağlayan sınav/diplomalardan herhangi birisinin sonuç belgesi

Kabul edilen sınav veya diplomalardan herhangi birinin geçerli skorla sunulmadığı başvurular, değerlendirmeye alınmayacaktır.

3. Aday mezunsa , lise diploması (Türkçe ve İngilizce dışındaki dillerde ise noter onaylı tercümesi ile birlikte sunulmalıdır)

4. Adayın lise öğreniminde aldığı bütün dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren, lise yönetimi tarafından onaylanmış resmi not döküm belgesi/transkript.

Resmi transkripti olmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Islak imzalı ve mühürlü ya da e-imzalı (online olarak doğrulanabilen) resmi not döküm belgesi/transkriptin yüklenmediği başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

5. Varsa, Sabancı Üniversitesi tarafından kabul edilen bir yabancı dil yeterlilik belgesi

6. Varsa, 1 adet akademik referans mektubu

7. Aday lise eğitimine Türkiye’de devam ediyor ise veya lise eğitimini Türkiye’de tamamladıysa, aşağıdaki belgeler gereklidir:

a. Yabancı uyruklu adaylar için, ikamet izni kopyası

b. Türk uyruğundan çıkmış adaylar için, mavi kart kopyası veya vatandaşlıktan çıkma izin belgesi

c. Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile Türk uyruğuna geçen adaylar için, ikamet izni kopyası veya Türk vatandaşlığını kazandığı tarihi gösteren resmi belge (vukuatlı nüfus kayıt örneği, mahkeme kararı, vb.)

Başvuru için gerekli tüm belgelerin son başvuru tarihinden önce Sabancı Üniversitesi Öğrenci Kaynakları Birimi’ne teslim edilmesi gerekmektedir.

8. TC uyruklu veya uyruğundan biri TC olan ve lise eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlamış veya tamamlayacak olan adayların, lise öğrenimlerini örgün olarak aldıklarını kanıtlayan e-devletten temin edilmiş yurda giriş-çıkış belgesi veya ilgili pasaport sayfaları

2. KABUL

A. Başvuruların Değerlendirilmesi

Başvuru yapan adayların belgeleri ilgili Fakülte Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilecektir. Adaylar, online başvurularını takiben 4-5 hafta içinde değerlendirme süreci ile ilgili e-posta yoluyla bilgilendirilirler. Lütfen bu süreçte, değerlendirme sonuçları ile ilgili olarak üniversiteye e-posta göndermeyiniz.

B. Burs İmkanı

Burs değerlendirmesi adayların akademik ve ders dışı etkinlikleri ile burs kontenjanına göre yapılmaktadır. Detaylı bilgi için tıklayınız.

Burs başvuruları ve üniversite ile ilgili sorularınız için Uluslararası Ofis’le iro-crm@sabanciuniv.edu mail adresi üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

C. Denklik Belgesi

İlgili mevzuatlar gereğince, tüm uluslararası öğrencilerin Türkiye’de eğitim görebilmeleri için diğer kayıt belgeleriyle birlikte, denklik belgelerini üniversiteye, kayıt tarihlerinde teslim etmeleri zorunludur. Denklik belgesinin üniversiteye kayıt sırasında sunulması gerekmektedir.

*Denklik Belgesi: Denklik belgesi, lise diplomanızın ve almış olduğunuz eğitimin Türk liselerine eşdeğer olduğunu göstermektedir.

Denklik Belgesi başvuruları resmi makamlarca reddedilen öğrencilerin, YÖK Mevzuatları kapsamında Türkiye’deki herhangi bir üniversiteye kayıt yaptırmaları mümkün olmamaktadır.

Süreç biraz zaman alabileceğinden, denklik başvuru sürecinizi Üniversiteden kabul aldıktan hemen sonra Milli Eğitim Bakanlığı veya (ülkenizdeki) Türkiye Büyükelçiliği Eğitim Ataşeliği ile başlatmanızı önemle tavsiye ederiz.

3. ÜNİVERSİTEYE KAYIT

A. Genel Bilgiler ve Gerekli Belgeler

Sabancı Üniversitesi'ne kabul edilen ve kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrencilerin, iki aşamalı kayıt sürecini akademik takvimde ilan edilen sürelerde aşağıdaki belgeleri sunarak tamamlamaları gerekir.

Kayıt tarihlerinde belgelerini sunmayan öğrenciler kayıt haklarını kaybederler.

I. Birinci aşama: Online kayıt sistemi üzerinden tüm belgeler online olarak sisteme yüklenmeli, gerekli formlar doldurulmalıdır.

II. İkinci aşama: Tüm belgelerin orjinali veya noter onaylı ıslak imzalı ve mühürlü versiyonu ilgili tarihlerde Öğrenci Kaynakları Direktörlüğü’ne şahsen teslim edilmelidir.

1. Sınav sonuç veya diploma belgesinin aslı veya noter onaylı kopyası (SAT, GCE, ACT, vb.) Lise diploması, sınav sonuç belgesi ile teslim edilmelidir. SAT, Collegeboard üzerinden 7100 koduyla üniversiteye gönderilmelidir.

2. Lise diplomasının aslı veya noter onaylı kopyası (Türkçe veya İngilizce dışında bir dilde ise noter onaylı tercümesi ile birlikte teslim edilmelidir.)

3. Diplomanın denklik belgesi (Milli Eğitim BakanlığıTalim Terbiye Kurulu'ndan veya Eğitim Ateşeliklerinden alınabilir)

4. Not döküm belgesinin (transkript) aslı veya noter onaylı kopyası (Türkçe veya İngilizce dışında bir dilde ise noter onaylı tercümesi ile teslim edilmelidir.)

5. Pasaportta resim ve kimlik bilgilerinin bulunduğu sayfanın kopyası (Üniversite kayıt tarihlerinde, pasaportlarını Öğrenci Kaynakları ofisine getirebilecek olan adaylar, pasaportlarının fotokopilerini yükleyebilir. Getiremeyen adaylar, noter tarafından “aslı gibidir” olarak onaylanmış kopyayı iletmelidir.)

6. Pasaportta Türkiye’ye girişi gösteren damganın bulunduğu sayfanın kopyası ile vize sayfasının kopyası

7. Daha önce alındıysa, ikamet izin belgesinin arkalı önlü fotokopisi

8. 1 adet vesikalık fotoğraf (Sadece online kayıt sistemine yüklenmelidir)

9. Temel Geliştirme Yılı’ndan muaf olmak isteyen öğrenciler için geçerli yabancı dil yeterlilik belgesinin kopyası Üniversite kayıt tarihlerinden önce, e-mail ile Öğrenci Kaynakları’na iletilmelidir.

10. 18 yaş altında olan öğrenciler için yasal vasilerinin “Sabancı Üniversitesi’ne kayıt olması ve eğitim görmesine izin verdiğini” belirten noter onaylı muvaffakatname (Online kayıt sistemine yüklenmeli ve ıslak imzalı mühürlü versiyon şahsen teslim edilmelidir.)

11. Öğrenci Bilgi Formu: Öğrenci Bilgi Formu'nun eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir. Öğrenci Bilgi Formunu doldurmak için Sabancı Üniversitesi hesabı oluşturmanız gerekmektedir. Hesap oluşturma işlemleri kayıt olacak öğrencilere e-mail yoluyla bildirilecektir.

Not: Yukarıda belirtilen belgeler dışında Üniversite tarafından ek belgeler istenebilir.

B. Adres ve İletişim Bilgileri

Sabancı Üniversitesi
Öğrenci Kaynakları Birimi
Orta Mahalle, Üniversite Cd.
No:27, Tuzla, 34956 Istanbul, Türkiye

Telefon: +90 (216) 483 90 64
Faks: +90 (216) 483 90 73
ug-admissions@sabanciuniv.edu

Üniversite Resmi İnternet Sitesi: http://www.sabanciuniv.edu

Üniversite İletişim Bilgileri : https://www.sabanciuniv.edu/tr/telefon-ve-adresler