Facebook
  • Anasayfa
  • Akademik
  • Kayıt ve Başvuru
  • Lisans Programlarına Yurtdışından Öğrenci Kabulü
DİNLE

Lisans Programlarına Yurt Dışından Öğrenci Kabulü

SABANCI ÜNİVERSİTESİ 2020-2021 AKADEMİK YILI YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ BAŞVURU KOŞULLARI

Yabancı uyruklu adaylar Sabancı Üniversitesi lisans programlarına doğrudan başvuru yapabilirler. T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı liselere denk bir okuldan mezun olan ve aşağıdaki başvuru koşullarını sağlayan yurt dışından öğrenci kabulü kapsamında eğitim görmek isteyen öğrenciler üniversitemiz lisans programlarına başvuruda bulunabilirler.

1. Başvuru yapmadan önce

Online başvuru sırasında başvuru belgelerini sisteme yüklemeniz istenecektir. Bu yüzden başvuru formunu doldurmaya başlamadan önce gerekli belgeleri yanınızda bulundurmanızı tavsiye ederiz.
Doldurulması zorunlu bütün alanlar doldurulmadan ve bütün belgeler yüklenmeden sistem başvuru formunu göndermenize izin vermeyecektir. Gelen başvurular değerlendirilerek adaylarla iletişime geçilmektedir.

2. Başvuru Tarihleri

Başvuru için gerekli tüm belgelerin istenilen tarihe kadar online başvuru formuna eklenerek başvuruların yapılması gerekmektedir. Başvuruların aşağıda belirtilen tarihler arasında yapılması gerekmektedir.

Başvuru Başlangıç Tarihi: 02 Ocak 2020

Son Başvuru Tarihi: 28 Ağustos 2020 (Türkiye saati ile 16:00’da sona erecektir.)

3. Kimler Başvuru Yapabilir?

A. Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumunda bulunmaları koşuluyla aşağıdaki şartları sağlayan adaylar başvurabilir:

1) Yabancı uyruklu olanlar,
2) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenler, (5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 7. Maddesinde “(1) Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır.” hükmü bulunmakta olup, yurt dışından kabul kontenjanlarına başvuracak adayların Türk Vatandaşlığı Kanunu’nu incelemelerinde yarar bulunmaktadır.)
3) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile TC vatandaşlığına geçenler / bu durumdaki çift uyruklular,
4) a) 01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden TC uyruklu öğrencilerden ise ortaöğretiminin (lise) son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil)
b) 01/02/2013 tarihinden sonra yurt dışında ortaöğretime başlayan adayların yurt dışından kabul kontenjanlarına ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil)
5) KKTC uyruklu olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini (lise) tamamlayan GCEAL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar.

B. Aşağıdaki durumdaki adaylar başvuramaz:

1) T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin (lise) tamamını Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanlar,
2) K.K.T.C. uyruklu olanlar (ortaöğreniminin tamamını (lise) K.K.T.C liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),
3) A maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyruklular, (A maddesinin 4 numaralı bendindeki şartları sağlayanlar hariç)
4) Uyruğundan birisi K.K.T.C. olan çift uyruklular (ortaöğreniminin (lise) tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),
5) Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı liselerde öğrenimlerini gören T.C uyruklu olan veya a maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C olan çift uyruklular.

4. Başvuruda kabul edilen sınavlar/diplomalar

Başvurunuzun değerlendirilmesi için belirtilen sınav veya diplomalardan birini geçerli bir puanla sunmanız gerekmektedir. Kabul edilen sınav/diploma listesi için TIKLAYINIZ.

5. Başvuru için Gereken Belgeler

  1. Online Başvuru Formu
  2. Yukarıda belirtilen sınav/diplomalardan herhangi birisinin sonuç belgesi
  3. Eğer alındıysa, lise diplomasının fotokopisi (Türkçe ve İngilizce dışındaki dillerde ise noter onaylı tercümesi)
  4. Adayın lise öğreniminde aldığı bütün dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren, lise tarafından onaylanmış resmi not döküm belgesi/transkript (Başvuru formuna lise yönetimince onaylanmış, mühürlü ve imzalı olarak yüklenmesi zorunludur).
  5. Varsa, üniversite tarafından kabul edilen bir yabancı dil yeterlilik belgesinin fotokopisi
  6. Varsa, 1 adet akademik referans mektubu

Önemli Not: Resmi not döküm belgesi/transkripti olmayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Adaylar başvuru için gereken evrakları eksiksiz şekilde online başvuru formuna yükledikleri takdirde değerlendirme süreci devam edecektir.

6. Başvuruların Değerlendirilmesi

Başvuru yapan adayların belgeleri ilgili Fakülte Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilecektir. Karar sürecini desteklemek üzere öğrencilerin Sabancı Üniversitesi kampüsüne gelerek öğretim üyeleri veya diğer ilgililerle görüşmeleri tavsiye edilir.

7. Burs İmkanı

Burs değerlendirmesi öğrencilerin akademik ve ders dışı etkinlikleri ile burs kontenjanına göre yapılmaktadır. Detaylı bilgi için tıklayınız.

Burs başvuruları ve üniversite ile ilgili sorularınız için Uluslararası İlişkiler Ofisi ile (iro-crm@sabanciuniv.edu) iletişime geçebilirsiniz.

8. Kontenjanlar

Başvurular aşağıda belirtilen 3 program grubundan biri seçilerek yapılır. Ortak programı başarı ile tamamlayan öğrenciler, belirlenen koşullar çerçevesinde, mevcut lisans programları arasından mezun olmak istedikleri diploma programını seçerler.

Program Grupları

Kontenjan

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları

70

Sanat ve Sosyal Bilimler Programları

70

Yönetim Bilimleri Programları

70

9. Denklik Belgesi

İlgili mevzuatlar gereğince, tüm uluslararası öğrencilerin lisans programlarına kayıt yaptırabilmeleri için diğer kayıt belgeleriyle birlikte, denklik belgelerini teslim etmeleri zorunludur. Denklik belgesi başvuru için zorunlu olmayıp üniversiteye kayıt sırasında sunulmalıdır.

*Denklik Belgesi: Denklik belgesi, lise diplomanızın ve almış olduğunuz eğitimin Türk liselerine eşdeğer olduğunu göstermektedir..

Denklik belgesi ile ilgili kurallar ve yönetmelikler, Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı tarafından değiştirilebilir. Denklik başvuruları reddedilen adayların Türkiye’de bulunan hiçbir üniversiteye kayıt yaptıramayacağını özellikle belirtmek isteriz.

10. Kabul ve Üniversiteye Kayıt

Sabancı Üniversitesi'ne kabul edilen ve kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrencilerin, akademik takvimde ilan edilen sürelerde aşağıdaki belgeleri tamamlayarak Öğrenci Kaynakları Birimi'ne şahsen teslim etmeleri gerekir. Kayıt tarihlerinde belgelerini teslim etmeyen öğrencilerin kayıt işlemi gerçekleşmez.

1. Sınav sonuç veya diploma belgesinin aslı (SAT, GCE, ACT, vb.) (Lise diploması, sınav sonuç belgesi ile teslim edilmelidir.)
2. Lise diplomasının aslı (Türkçe veya İngilizce dışında bir dilde ise noter onaylı tercümesi ile birlikte teslim edilmelidir.)
3. Diplomanın denklik belgesi (Milli Eğitim Bakanlığı, Talim Terbiye Kurulu'ndan)
4. Not döküm belgesinin (transkript) aslı (Belgenin aslı kapalı zarf içinde olmak üzere, Türkçe veya İngilizce dışında bir dilde ise noter onaylı tercümesi ile teslim edilmelidir.)
5. Pasaportta resim ve kimlik bilgilerinin bulunduğu sayfa ile vize sayfasının fotokopisi
Daha önce alındıysa, ikamet tezkeresinin fotokopisi

6. 4,5x6 cm boyutunda 8 adet vesikalık fotoğraf

Önemli not: Her fotoğrafın arkasına ad, soyad ve öğrenci numarası yazılmalıdır.
7. Temel Geliştirme Yılı’ndan muaf olmak isteyen öğrenciler için geçerli yabancı dil yeterlilik belgesinin aslı
8. 18 yaş altında olan öğrenciler için vekaletname (yasal vasileriyle kayda gelmemeleri durumunda/belgenin orjinali teslim edilmelidir)

9. Öğrenci Bilgi Formu:newcomers.sabanciuniv.edu” adresinde yer alan Öğrenci Bilgi Formu'nu eksiksiz olarak doldurulup, çıktısının imzalanıp teslim edilmesi gerekmektedir. Öğrenci Bilgi Formunu doldurmak için Sabancı Üniversitesi hesabı oluşturmanız gerekmektedir. Hesap oluşturma işlemleri sizlere gönderilecek olan kayıt bilgilerinde yer alacaktadır.

10. Bilgi ve Bildirim Formu: Sizlere gönderilecek olan bu formun doldurulup, teslim edilmesi gerekmektedir.

11. Finansal Taahhüt Formu: Sizlere gönderilecek olan bu formun doldurulup, teslim edilmesi gerekmektedir.

12. Öğrenci Kimlik Kartı Formu: Sizlere gönderilecek olan bu formun teslim edilmesi gerekmektedir. Fotoğrafsız formlar kabul edilemeyecektir.

Not: Yukarıda belirtilen belgeler dışında Üniversite tarafından ek belgeler istenebilir.

İletişim Bilgileri

Sabancı Üniversitesi
Öğrenci Kaynakları Birimi
Orta Mahalle, Üniversite Cd.
No:27, Tuzla, 34956 Istanbul, Türkiye

+90 (216) 483 90 64
+90 (216) 483 90 73
studentinfo@sabanciuniv.edu

Üniversite Resmi İnternet Sitesi: http://www.sabanciuniv.edu/en
Üniversite İletişim Bilgileri : https://www.sabanciuniv.edu/tr/telefon-ve-adresler