Facebook
DİNLE

TGY'den Muafiyet Sınavları

Üniversitece eşdeğerliliği kabul edilen ulusal ve/veya uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden yine Üniversitece belirlenen düzeyde başarılı olduğunu belgeleyen öğrenciler öğrenimlerine birinci sınıftan başlayarak devam ederler.

Temel Geliştirme Yılı'ndan muafiyeti sağlayacak sınavlar ve puanları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir:

Sınavlar* Geçerlilik Süreleri Kabul Edilen En Az Puan
PTE Akademik 2 yıl 60 (Her bölümden en az 59 puan alınmalı)
TOEFL IBT 2 yıl 80

(MyBest kabul edilememektedir)

CAE 3 yıl C
CPE 3 yıl C
YDS 5 yıl 90
ELAE (2. Aşama) 2 yıl 70

*ÖSYM Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerliklerini Belirleme Yönergesi 6. madde 3. fıkra d bendi uyarınca uluslararası bir yabancı dil sınavına eşdeğerlik verilmesinde ve sürdürülmesinde sınavın Türkiye’de yapılıyor olması halinde devlet üniversitelerine ait binalarda yapılması şartı bulunmaktadır.

Ayrıca, en az son üç yılında, eğitim dili olarak belirlenen yabancı dilin anadili olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp, ortaöğrenimini bu kurumlarda tamamlayanlar Temel Geliştirme Yılından muaf olacaklardır.

Sadece 2021-22 Akademik Yılı dış sınav belgeleri teslim sürecinde ve yalnızca “yurt dışından” alınan dış sınav belgeleri için geçerli olmak üzere “home edition versiyonları” da İngilizce dil muafiyeti için kabul edilecektir.

2021-2022 Akademik Yılı Güz dönemi sonu Muafiyet Sınav Belgelerinin son kabul tarihi: 21 Ocak 2022'dir.

Muafiyet sınav belgeleri, Diller Okulu'ndan Nilay Diriker’e (schooloflanguages@sabanciuniv.edu) teslim edilecektir.