Facebook
DİNLE

TGY'den Muafiyet Sınavları

Üniversitece eşdeğerliliği kabul edilen ulusal ve/veya uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden yine Üniversitece belirlenen düzeyde başarılı olduğunu belgeleyen öğrenciler öğrenimlerine birinci sınıftan başlayarak devam ederler.

Temel Geliştirme Yılı'ndan muafiyeti sağlayacak sınavlar ve puanları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir:

Sınavlar*

Geçerlilik Süreleri

Kabul Edilen En Az Puan

PTE Akademik

2 yıl

2022-2023 Akademik Yılından itibaren geçerli puan (2022-2023 Akademik yılında üniversiteye yeni kayıt olan öğrenciler dahil)

71 (Her bölümden en az 67 puan alınmalı)**

TOEFL IBT

2 yıl

80

(MyBest Scores kabul edilememektedir)

CAE

3 yıl

C

CPE

3 yıl

C

YDS

5 yıl

90

ELAE (2. Aşama)

2 yıl

70

*ÖSYM Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerliklerini Belirleme Yönergesi 6. madde 3. fıkra d bendi uyarınca uluslararası bir yabancı dil sınavına eşdeğerlik verilmesinde ve sürdürülmesinde sınavın Türkiye’de yapılıyor olması halinde devlet üniversitelerine ait binalarda yapılması şartı bulunmaktadır.

** 2021-2022 Akademik yılı Bahar ve Yaz dönemleri sonuna kadar sunulan dış sınav belgelerinden lisans seviyesi için muafiyet sağlayan PTE Akademik sınavının asgari puanı; 60 ve her bölümden alınması gereken asgari puanı 59 olarak kabul edilmeye devam edilecektir.

Ayrıca, en az son üç yılında, eğitim dili olarak belirlenen yabancı dilin anadili olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp, ortaöğrenimini bu kurumlarda tamamlayanlar Temel Geliştirme Yılından muaf olacaklardır.

Temel Geliştirme Yılından muafiyet için “yurt dışından” alınan dış sınav belgelerinin “home edition ve online versiyonları” 2022-2023 Akademik Yılından itibaren (2022-2023 Akademik yılında üniversiteye yeni kayıt olan öğrenciler dahil) lisans seviyesinde dil muafiyeti kapsamında kabul edilmeyecektir.

2021-2022 Akademik yılı Bahar ve Yaz dönemleri sonuna kadar lisans seviyesinde sunulan dış sınav belgelerinden “yurt dışından” alınanların “home edition ve online versiyonları” kabul edilmeye devam edilecektir.

2021-2022 Akademik Yılı Bahar dönemi sonu Muafiyet Sınav Belgelerinin son kabul tarihi: 12 Eylül 2022'dir.

Muafiyet sınav belgeleri, Diller Okulu'ndan Nilay Konuşkan’a (schooloflanguages@sabanciuniv.edu) teslim edilecektir.