Üniversitece eşdeğerliliği kabul edilen ulusal ve/veya uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden yine Üniversitece belirlenen düzeyde başarılı olduğunu belgeleyen öğrenciler öğrenimlerine birinci sınıftan başlayarak devam ederler.

Temel Geliştirme Yılı'ndan muafiyeti sağlayacak sınavlar ve puanları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir:

Sınavlar* Geçerlilik Süreleri Kabul Edilen En Az Puan
PTE Akademik 2 yıl 60 (Her bölümden en az 59 puan alınmalı)
TOEFL IBT 2 yıl 80
CAE 3 yıl C
CPE 3 yıl C
KPDS 5 yıl 90
ÜDS 5 yıl 90
YDS 5 yıl 90
ELAE 2 yıl 65

*ÖSYM Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerliklerini Belirleme Yönergesi 6. madde 3. fıkra d bendi uyarınca uluslararası bir yabancı dil sınavına eşdeğerlik verilmesinde ve sürdürülmesinde sınavın Türkiye’de yapılıyor olması halinde devlet üniversitelerine ait binalarda yapılması şartı bulunmaktadır.

Ayrıca ÖSYM’nin 26 Şubat 2016 tarihinde web sayfasında yapmış olduğu duyuruya istinaden

6114 sayılı Kanunun 7. maddesinin 6. fıkrası gereğince hazırlanan Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerliklerini Belirleme Yönergesi Yönetim Kurulunda görüşülmüş olup, bu duyuru tarihine kadar (duyuru tarihi 26 Şubat 2016) yapılmış sınavlara ilişkin belgeler ile yabancı sınav kurumlarına başvuruları duyuru tarihinden önce yapılmış olması kaydı ile duyuru tarihini takip eden günden başlamak üzere 30 gün içerisinde yapılacak sınavlara ilişkin belgelerin bu kurala uygun olarak verilmiş olduğu kabul edilecektir.

2017-2018 Akademik Yılı Bahar dönemi sonu Muafiyet Sınav Belgelerinin son kabul tarihi: 7 Haziran2018'dir.

Muafiyet sınav belgeleri, Diller Okulu'ndan Aslı TUAN ACER'e teslim edilecektir.

Son kabul tarihinden sonra belge alımı kesinlikle yapılmayacaktır.

Muafiyet sınav belgelerinin, alınılan kurum tarafından ve belirlenen tarihlerde posta yoluyla Sabancı Üniversitesi'ne iletilmesi tercih edilmektedir.

Dinle