Facebook
DİNLE

İç Akademik Etkinlik

Sabancı Üniversitesi (SÜ) İç Akademik Etkinlik (İAE) Fonu Sabancı Üniversitesi ile birlikte diğer kuruluş ve/veya sponsorlar tarafından yapılması planlanan seminer, çalıştay, kısa süreli kurs, konferans gibi etkinlikleri desteklemek amacıyla verilen bir fondur. Sabancı Üniversitesi İç Akademik Etkinlik Fonu tarafından desteklenen ya da Sabancı Üniversitesi İç Akademik Etkinlik Fonu ile birlikte diğer kuruluş ve/veya sponsorlar tarafından desteklenen seminer, çalıştay, kısa süreli kurs, konferans gibi akademik aktivitelerin başvuru, destek ve yönetim süreçlerine ilişkin konuları içerir. İç Akademik Etkinlik Desteği’ne Sabancı Üniversitesi’nin tüm akademik ve idari personeli başvuruda bulunabilir. Başvurular aynı yıl içerisinde gerçekleşecek olan iki etkinlikten fazla olmamak kaydı ile desteklenir. Etkinliğin Sabancı Üniversitesi kampüsünde ya da Sabancı Üniversitesi kampüsüne yakın bir yerde yapılması ve tüm Sabancı Üniversitesi mensuplarına açık olması tercih edilmektedir.

Sabancı Üniversitesi, üniversitenin tanınırlığını arttıracak ve öncü vasfını gösterecek ulusal ve uluslararası toplantıların organizasyonunda Sabancı Üniversitesi öğretim üyelerinin ve diğer Sabancı Üniversitesi mensuplarının yer almasına önem vermektedir. Özellikle lisansüstü öğrenim gören öğrencilerin bu tarz toplantılara katılmaları kendi alanlarında önemli kişilerle tanışmaları ve onların deneyimlerinden çıkarımlar sağlamaları açısından önem taşımaktadır.

İAE başvuruları etkinliğin gerçekleşme tarihinden en erken 1 yıl, en geç 1 ay öncesinde yapılmalıdır. İAE başvurusu Araştırma Projeleri Geliştirme Ofisi’ne ulaştığı tarihten sonra, İAE yönergesi kapsamında değerlendirilir.

Ayrıntılı bilgi için lütfen Araştırma Proje Geliştirme Ofisi (PGO) ile iletişime geçiniz.