Fakülte Dersleri

Lisans öğreniminin ilk senesinde alınan Üniversite Dersleri öğrenciye disiplinlerarası düşünme yeteneği kazandırırken, ikinci sene alınan Fakülte dersleri öğrencinin sunulan lisans programlarını tanımasını ve daha geç bir noktada (ikinci sınıfın sonunda), daha bilgili , bilinçli ve olgun bir şekilde geleceği ile ilgili kararlar verebilmesini sağlar.

Üniversitede sunulmakta olan lisans derslerinden bir kısmı Fakülteler tarafından 'Fakülte Dersi' olarak belirlenir. Bu derslerin özelliği üniversitede sunulan diploma alanları hakkında temel kavramların anlatıldığı dersler olmasıdır.

Lisans programından mezun olabilmek için, öğrencinin bağlı olduğu Fakülte tarafından belirlenmiş olan Fakülte Dersleri yükümlülüğüne ilişkin kuralları sağlaması gerekir.