Ana içeriğe atla
TR EN

Çağrılar

ARAŞTIRMANIZI FONLAYIN

Hibe projelerine yönelik proje geliştirme ve başvuru sürecine verilen destekler; başvuru programlarının duyurularının yapılması, uygun adayların belirlenip bilgilendirilmesi, başvuru sürecinde projenin program beklentilerine uygun olarak başvurusunun hazırlanması, başvuru sırasında ihtiyaç duyulan ek belgelerin temin edilmesi, sanayi işbirliği içeren başvurular için Sanayi İşbirlikleri ve Teknoloji Lisanslama Ofisi (İLO) aracılığı ile ortak bulunması ve ilgili kurumlarla protokol  süreçlerinin yönetilmesi için İLO'nun sürece dahil edilmesi, başvuru tarihinden önce projenin eksiksiz başvurusunun yapılması, başvurunun kabulü durumunda sözleşme sürecinin yönetilmesi ve Araştırma Projeleri Yönetim Ofisi'ne (PYO) devrinin yapılması, başvurunun reddi durumunda red sebeplerinin araştırılarak yeniden başvuru yapılabilmesi için başvuru sahibinin bilgilendirilmesi, şeklinde sıralanabilir.

Araştırma Projeleri Geliştirme Ofisi (PGO);  SÜ öğretim üyeleri ve araştırmacılarını, araştırma proje fonları ve başvuru süreci hakkında bilgilendirmek ve uygun proje fonlarına uygun başvurularının yapılmasını sağlamaktan sorumludur.

  • TÜBİTAK ARDEB (3501, 1003, 1005, 1001, 3001, 1002),
  • TÜBİTAK BİDEB (2216, 2218, 2219, 2221, 2232 ve 2236),
  • TÜBİTAK İkili İşbirliği Projeleri,
  • H2020 Marie Sklodowska Curie Projeleri,
  • H2020 ERC Grants,
  • AB COST ve COST 2515 FonuBOREN ve
  • Diğer Ulusal/Uluslararası Hibe Fonları

Sanayi İşbirliği ve Teknoloji Lisanslama Ofisi (ILO) sanayi ile işbirliğinin yoğun olduğu, temel araştırma aşamasını tamamlamış ve pazara yakın araştırma projelerinin fonlanmasına yönelik çalışmalar yapmaktadır. Bu kapsamda ulusal alanda TÜBİTAK TEYDEB programları, uluslararası alanda ise AB Komisyonu Ufuk 2020 Toplumsal Sorunlar ve Endüstriyle Liderlik ve ERA.NET programları İLO biriminin sorumluluğundadır. Aynı zamanda Savunma Sanayi Müsteşarlığı bünyesinde yürütülen SSM Ar-Ge Geniş Alan Çağrıları (SAGA) ve Savunma Sanayi için Araştırmacı Yetiştirme Programı (SAYP) İLO biriminin takibini yaptığı ve destek verdiği fon mekanizmalarıdır.

  • TÜBİTAK 1505, 1007,
  • H2020 İşbirliği Çağrıları,
  • Era-Net Uluslararası Çağrıları