Facebook

ARAŞTIRMANIZI FONLAYIN

Hibe projelerine yönelik proje geliştirme ve başvuru sürecine verilen destekler; başvuru programlarının duyurularının yapılması, uygun adayların belirlenip bilgilendirilmesi, başvuru sürecinde projenin program beklentilerine uygun olarak başvurusunun hazırlanması, başvuru sırasında ihtiyaç duyulan ek belgelerin temin edilmesi, sanayi işbirliği içeren başvurular için Sanayi İşbirlikleri ve Teknoloji Lisanslama Ofisi (İLO) aracılığı ile ortak bulunması ve ilgili kurumlarla protokol süreçlerinin yürütülmesi için İLO'nun sürece dahil edilmesi, başvuru tarihinden önce projenin eksiksiz olarak başvurusunun yapılması, başvurunun kabulü durumunda sözleşme sürecinin yönetilmesi ve Araştırma Projeleri Yönetim Ofisi'ne (PYO) devrinin yapılması, başvurunun reddi durumunda red sebeplerinin araştırılarak yeniden başvuru yapılabilmesi için başvuru sahibinin bilgilendirilmesi, şeklinde sıralanabilir.

Araştırma Projeleri Geliştirme Ofisi (PGO); SÜ öğretim üyeleri ve araştırmacılarını, araştırma proje fonları ve başvuru süreci hakkında bilgilendirmek ve uygun proje fonlarına uygun başvuruların yapılmasını sağlamaktan sorumludur.

Araştırma Projeleri Geliştirme Ofisi (PGO)'nun Sorumluluğundaki Alanlar

Sanayi İşbirliği ve Teknoloji Lisanslama Ofisi (ILO) sanayi ile işbirliğinin yoğun olduğu, temel araştırma aşamasını tamamlamış ve pazara yakın araştırma projelerinin fonlanmasına yönelik çalışmalar yapmaktadır. Bu kapsamda ulusal alanda TÜBİTAK TEYDEB programları, uluslararası alanda ise AB Komisyonu Ufuk 2020 Toplumsal Sorunlar ve Endüstriyle Liderlik ve ERA.NET programları İLO biriminin sorumluluğundadır. Aynı zamanda Savunma Sanayi Müsteşarlığı bünyesinde yürütülen SSM Ar-Ge Geniş Alan Çağrıları (SAGA) ve Savunma Sanayi için Araştırmacı Yetiştirme Programı (SAYP) İLO biriminin takibini yaptığı ve destek verdiği fon mekanizmalarıdır.

Sanayi İşbirlikleri ve Teknoloji Lisanslama Ofisi (İLO) 'nun Sorumluluğundaki Alanlar

AÇIK ÇAĞRILAR

2517 - Azerbaycan Cumhuriyeti Bilimi Geliştirme Kurumu (SDF) ile İkili İşbirliği Programı Başvuru Tarihi: 31 Ocak 2019 İlgili Ofis: PGO

2232-Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı Başvuru Tarihi: 15 Şubat 2019 İlgili Ofis: PGO

2543 - Fas Ulusal Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Merkezi (CNRST) ile İkili İşbirliği Programı Başvuru Tarihi: 15 Şubat 2019 İlgili Ofis: PGO

TÜBİTAK-Fransa (ANR) Ortak Proje Başvuru Çağrısı Başvuru Tarihi: 7 Mart 2019 İlgili Ofis: PGO

H2020 - RISE Araştırma ve Yenilikçilik Değişim Programı Başvuru Tarihi: 02 Nisan 2019 İlgili Ofis: PGO