DİNLE

Araştırma Projeleri Geliştirme Ofisi

Araştırma Projeleri Geliştirme Ofisi (PGO), SÜ öğretim üyeleri ve araştırmacıların hibe projelerine yönelik proje geliştirme ve akademik çalışmalarını destekleyici süreçlerini yürütmekten sorumludur.

Hibe projelerine yönelik proje geliştirme ve başvuru süreci kapsamındaki sorumluluklar aşağıda sıralanmıştır:

 • Ulusal ve uluslararası bireysel araştırma projelerine yönelik fon kaynak fırsatlarının araştırılması,
 • Başvuru programlarının duyurularının yapılması,
 • Uygun adayların belirlenip bilgilendirilmesi,
 • Başvuru sürecinde projenin program beklentilerine uygun olarak eksiksiz başvurusunun hazırlanması,
 • Başvuru tarihinden önce projenin eksiksiz olarak başvurusunun yapılması,
 • Başvurunun kabulü durumunda sözleşme sürecinin yönetilmesi ve Proje Yönetim Ofisi'ne (PYO) devrinin yapılması,
 • Başvurunun reddi durumunda red sebeplerinin araştırılarak yeniden başvuru yapılabilmesi için başvuru sahibinin bilgilendirilmesi.

TÜBİTAK ARDEB, TÜBİTAK BİDEB, İkili İşbirliği Projeleri, H2020 Marie Sklodowska Curie Programları, H2020 ERC Programları, COST, BOREN ve diğer Ulusal/Uluslararası hibe fonları PGO’nun sorumluluğundaki programlardır.

Hibe projelerine yönelik proje geliştirme ve başvuru sürecine verilen desteklerin yanısıra PGO, Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyelerinin akademik çalışmalarını destekleyici çalışmalar da yürütmekte olup, ilgili sorumluluklar aşağıda sıralanmıştır:

 • Araştırma ödüllerine destek verilmesi,
 • Sabancı Üniversitesi İç Araştırma Projelerinin başvuru sürecine destek verilmesi,
 • Sabancı Üniversitesi Öğretim üyeleri ve araştırmacıların hibe projeleri, akademik çalışmaları ve lisansüstü öğrencilerin tezleri için gerekli olabilecek Araştırma Etik Konseyi (AEK) koordinasyonunun sağlanması,
 • Sabancı Üniversitesinin Kişisel Araştırma Fonu sürecinin yürütülmesi,
 • Sabancı Üniversitesi İç Akademik Etkinlik başvuru sürecine destek verilmesi,
 • Lisansüstü Politikaların belirlenmesine yönelik çalışmaların yürütülmesi,
 • ALP Dergi koordinasyon ve yayınlanması,
 • SÜ Araştırmacılar Kataloğu koordinasyon ve yayınlanması.

 

Ad-Soyad Birim-Pozisyon Sorumluluklar E-mail Telefon
Başak Tetiköz Araştırma Projeleri Geliştirme Ofisi Sorumlusu TÜBİTAK BİDEB (2216, 2218, 2219, 2221, 2232 ve 2236), H2020 MSC (RISE, EF, GF, RI, CAR), TÜBİTAK ARDEB (1001, 1002, 3001, 1003, 1005), AXA Fonu, SÜ İç Araştırma Fonu,  US, Diğer Uluslararası Fonlar, H2020 ERC basaktetikoz@sabanciuniv.edu +90 (216) 483-9876
Didem Kılıçoğlu Araştırma Projeleri Geliştirme Ofisi Yöneticisi TÜBİTAK ARDEB (3501, 1003, 1005, 1001, 3001, 1002) AB COST ve COST 2515 fonu TÜBİTAK İkili İşbirliği, İSTKA, BOREN ve Bakanlık Destekleri, H2020 ERC, H2020 MSC, US, Konsolosluk, BİDEB Koordinasyonu, Araştırma Etik Kurulu Koordinasyonu, KAF süreçleri, LÜ süreçleri, SÜ İç Araştırma Fonu, İç Akademik Aktivite, ALP Dergi, SÜ Araştırmacılar Kataloğu kilicoglu@sabanciuniv.edu +90 (216) 483-9719
Gökçin Ardakoç Araştırma Projeleri Geliştirme Ofisi Sorumlusu TÜBİTAK ARDEB (1001, 1002, 3001, 1003, 1005), TÜBİTAK İkili İşbirliği, H2020 ERC, H2020 MSC EF, US, Konsolosluk, Araştırma Etik Kurulu süreçleri, Araştırma Ödülleri, LÜ süreçleri gokcin@sabanciuniv.edu +90 (216) 568-7057
Pınar Mutlu Araştırma Projeleri Geliştirme Ofisi Sorumlusu TÜBİTAK ARDEB (1003, 1005, 1001, 3001, 1002, 3501), TÜBİTAK İkili İşbirliği, H2020 MSC EF, H2020 ERC, İSTKA, BOREN ve Bakanlık Destekleri, US, Konsolosluk, SÜ İç Araştırma Fonu, TÜBİTAK BİDEB (2232,2236), ALP-PGO Kalite sorumlusu  pmutlu@sabanciuniv.edu +90 (216) 483-9726
Sezen Sefayi Araştırma Projeleri Geliştirme Ofisi Sorumlusu İç Akademik Etkinlik, TÜBİTAK ARDEB, Diğer Uluslararası Fonlar, KAF Süreci, Ulusal ve uluslararası fonların çağrılarının kontrolü ve duyurulması, Araştırma Ödülleri, Ulusal ve uluslararası fonların sözleşme süreçleri, Araştırma Etik Kurulu süreçleri, ALP Dergi, SÜ Araştırmacılar Kataloğu sezens@sabanciuniv.edu +90 (216) 483-9641