Facebook
  • Anasayfa
  • Akademik
  • Eğitim ve Kariyere Destek
  • Bireysel ve Akademik Gelişim Merkezi (BAGEM)
DİNLE

Bireysel ve Akademik Gelişim Merkezi (BAGEM)

Sabancı Üniversitesi, tüm öğrencilerinin akademik ve sosyal gelişimini aktif olarak destekler. Bireysel ve Akademik Gelişme Merkezi (BAGEM), bu amaçla kurulmuştur. BAGEM, öğrencilerimizin farklı sorumluluklar gerektiren üniversite yaşamına daha kolay, güvenli ve etkin biçimde uyum sağlamasına yardımcı olmayı hedefler. Bu bağlamda, eğitim ve öğretim kalitesini iyileştirmeye yönelik ders değerlendirme çalışmaları da yürütür. Bu çalışmalar kapsamında, öğrencilerimiz ile akademisyenlerimiz arasında sağlıklı bir iletişim kurulabilmesini sağlar. BAGEM çatısı altında, 5 farklı program vardır:

  • Akademik İletişim
  • Akademik Başarı İzleme ve Danışmanlık Programı
  • Ders Değerlendirme
  • Psikiyatrik ve Psikolojik Hizmetler

BAGEM, ayrıca Hosts to International Students [SUHISP] programını da yönetir ve yurtdışından gelen misafir öğrenciler için gönüllü ev sahipleri bulur.