Ana içeriğe atla
TR EN

Araştırma Projeleri Yönetim Ofisi

Araştırma Projeleri Yönetim Ofisi (PYO)’nun amacı, projelerin sözleşme koşullarına ve SU proje yönetim ilkelerine uygun bir şekilde ve finansör kurumun hükümleri doğrultusunda yürütülmesini sağlamaktır. Gerekli her türlü desteği vererek araştırmacıların projeye odaklanabilmesini sağlayan PYO, katma değerli proje yönetimi süreçleri geliştirir ve uygular.

PYO’nun sorumlulukları:

  • Dış finansman kaynakları tarafından fonlanan araştırma projelerinin Sabancı Üniversitesi’nin proje yönetim ilkeleri ve finansör kurum kuralları kapsamında yönetiminin gerçekleştirilmesi
  • Proje dolaylı masraf ve TÜBİTAK kurum hissesi süreçlerinin yönetilmesi
  • Projeler için idari ve mali raporların, faaliyet, ilerleme, kapanış ve denetim raporlarının hazırlanması; dış araştırma fonları için gerekli olan raporların düzenli olarak oluşturulması
  • Sabancı Üniversitesi’nin taahhüt altına girdiği projelerin uygulamasıyla ilgili ilke ve yöntemlerin belirlenmesi ve bu kapsamda gerekli yönergelerin ve prosedürlerin oluşturulması
  • Görünürlük çalışmalarının yürütülmesi
  • Proje sözleşmesi ve bütçe yönetimiyle ilgili yazılımların geliştirilmesi ve güncellenmesi
  • Projelerin tabi olduğu denetimler ile ilgili süreçlerin yürütülmesi

Projeler, Hibe veya Sözleşme olmak üzere anlaşma türüne göre yönetilir. Hibeler hükümetlerin, sivil toplum kuruluşlarının ve diğer kâr amacı gütmeyen kurumların sağladığı fonlardır. Sözleşmeler ise üniversite ve sanayi arasında işbirliğini ve araştırma-geliştirme çalışmalarını hedefleyen ticari projelerdir. Araştırma Projeleri Yönetim Ofisi, hem bilimsel hem idari uzmanlık gerektiren büyük ölçekli ulusal ve uluslararası projeleri gerek konsorsiyum lideri olarak gerekse tek yüklenici olarak yürütmekte geniş deneyim kazanmıştır.