Facebook
OPIM 530 Excel için VBA ile Programlama Select Term:
Bu dersin amacı Excel'de VBA programlama için gerekli temelleri sunmak ve çeşitli yönetim alanlarında (üretim yönetimi, finans gibi) yöneylem araştırması ve istatistiksel yöntemleri de kullanan karar destek modellerini Excel'de geliştirmek için gerekli donanımı oluşturmaktır. Bu dersi alacak öğrencilerin önceden programlama deneyimine sahip olması aranmaz. Ders sırasında kod yazmada profesyonel stil takip edilmesi üzerinde özenle durulur. VBA programlamanın temel yapı taşları ile birlikte Excel objelerinin etkin kullanımı, kullanıcı formları (grafik, arayüz) geliştirme, koddaki hataları yakalama gibi konular üzerinde durulur. Model geliştirmeyi desteklemek için, VBA ile veri tabanlarından veri çekmek, pivot tablolarını kullanmak, Çözücüyü (solver) kullanmak gibi konularda işlenir. Dersi başarı ile tamamlayan öğrencilerin mütevazi ama faydalı uygulamaları kendi başlarına geliştirmeleri mümkün olacaktır.
SU Kredi : 1.500
AKTS Kredi : 3.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -