Facebook
MKTG 501 Pazarlama Yönetimi Select Term:
Pazarlama yönetimi, işletmelerin hedefleri ve kapasiteleri çerçevesinde yöneticilere yaratıcı düşünce ve stratejik karar alma süreci yaratarak işletmenin hedef kitlesine ürün ve hizmetleri fiziksel veya sanal ortamlarda sunmalarını sağlar. Küreselleşen pazarların, müşterilerin taleplerinin ve beklentilerinin sürekli değiştiği, doğrudan ve on-line pazarlama yöntemlerinin geliştiği bir ortamda rekabet üstünlüğü yaratmada ve bunları devam ettirmede kullanılan stratejileri ve yenilikleri araştırır. Psikoloji, sosyoloji ve ekonomi bilimlerinden yola çıkarak müşteri ilişkilerinin etkin bir şekilde oluşturulup devam etmesi için stratejiler geliştirir.
SU Kredi : 3.000
AKTS Kredi : 6.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -