Facebook
MATH 511 Cebir I Select Term:
Gruplar teorisine giriş. İsomorfizma teoremleri. Permutasyon grupları ve Cayley Teoremi. Lagrange ve Sylow Teoremleri.İdealler ve bölüm halkaları.Tamlık bölgeleri. Polinom halkaları.
SU Kredi : 3.000
AKTS Kredi : 10.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -