Facebook
FIN 552 Finans Yönetimi Select Term:
Bu konu finansal yönetim ile ilgili teorik ve pratik kavramları kapsar. Ele alınacak başlıca konular finansal tablo ve oran analizleri, finansal planlama, paranın zaman değeri, proje değerlendirmesi, risk-getiri ilişkisi, sermaye yapısı, ve finansal varlık ve firma değerlerinin hesaplanmasıdır.
SU Kredi : 3.000
AKTS Kredi : 10.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul : FIN 552