Facebook
FIN 502 Finansın Temel İlkeleri Select Term:
Bu ders finansal yönetim ile ilgili teorik ve pratik konuları kapsar. Temel finansal kavramlar finansal yönetici/girişimci perspektifi ile ele alınarak, yerel ve global ortamdaki pratik uygulamalar incelenir. İşlenecek konular muhasebe verilerinin karar alma/performans değerlemesinde kullanımı, finansal tablo ve oran analizleri, finansal planlama, paranın zaman değeri, proje değerlendirmesi, risk-getiri ilişkisi, sermaye yapısı, finansal varlık & firma değerlemesi, risk yönetimi, ve finansal türevler olarak sıralanabilir.
SU Kredi : 3.000
AKTS Kredi : 6.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul : FIN 502