Facebook
EE 566 Ses ve Görüntüde Uygulanan Desen Tanıma Select Term:
İstatistiksel Örüntü tanıma: Parametrik modelleme ve eğitimli öğrenme, Bayes Karar teorisi, parametric olmayan yaklaşımlar (Parzen pencereleri, en yakın komşuluklar), lineer ayırtaç fonsksiyonları, öznitelik oluşturma/seçme, yapay sinir ağları, syntactic örüntü tanıma, metric olmayan yöntemler, eğitimsiz öğrenme ve topaklandırma, saklı Markov modelleri, sınıflandırıcıların birleştirilmesi
SU Kredi : 3.000
AKTS Kredi : 10.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -