Facebook
CS 512 Makine Öğrenmesi Select Term:
Makine öğrenmesi konusuna giriş seviyesinde bir ders olan bu derste temel konuların derince öğrenilmesi ve makine öğrenmesi yöntemlerinden karar ağaçları, k-NN, lineer regresyon, lojistik regresyon, Bayes sınıflandırıcılar, yapay sinir ağları, SVM, önyargı/varyans, ve sınıflandırıcı kombinasyonları gibi konular işlenecektir.
SU Kredi : 3.000
AKTS Kredi : 10.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -