Facebook
BP 512 Uluslararası Pazarlama I Select Term:
Uluslararası Pazarlama Stratejisi, genel yönetim için kariyer süreçlerinin bir parçası olarak pazarlama görevlerini üstlenmeyi amaçlayan pazarlama yöneticileri ve ikinci sınıf MBA öğrencileri ile çok uluslu, küresel ve uluslararası kuruluşlarda işlevsel kariyer planları olan öğrenciler için problem çözme odaklı bir pazarlama dersidir. Bu dersteki amacım, küresel ortamda stratejik pazarlamanın sistematik bir uygulamasını sunmaktır. Alanda, en gelişmiş araştırmaya dayalı, modern, uluslararası pazarlamada kavramsal ve yönetimsel konuların entegre bir yaklaşımını sunuyorum. Odak noktası, Amerika Birleşik Devletleri gibi gelişmiş ekonomiye sahip ülkeler ve aynı zamanda Hindistan, Çin, Güney Afrika ve Türkiye gibi gelişmekte olan ekonomiye sahip ülkelerde gibi çok uluslu şirketlerin kapsamlı pazarlama stratejilerinin oluşturulmasıdır. Ders, uluslararası işletmede çapraz fonksiyonel ve disiplinler arası bakış açılarını anlamayı sağlamayı planlamaktadır. Bunun nedeni, günümüzün küresel faaliyetlerinin artan bir şekilde bu temel iş süreçlerini yönetmede uzmanlık gerektirmesidir.
SU Kredi : 1.500
AKTS Kredi : 3.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -