Ana içeriğe atla
TR EN
POLS 542 Sivil Toplum Kuruluşları Yönetişimi
Dünya bir 'kurumlar devrimi'yaşamakta ve sivil toplum kuruluşları (STK) bu süreçte önemli bir yere sahiptir. Çeşitli amaçlara ve farklı önceliklere sahip STK'lar sistemini açıklamak dersin amaçları arasında. Bunu yapabilmek için öncelikle, STK'larla diğer devlet dışı kurumları, küreselleşmeyi, yeni toplumsal işbölümünü ve yönetişim dinamiklerini ilintilendiren ve irdeleyen bir kuramsal çerçeve geliştirilecek. Sonra, STK'ların kalkınma süreçlerinde, sivil toplumun güçlendirilmesinde, hizmet sunumunda ve politika önermedeki rolleri, karşılaştıkları engeller, karmaşık örgütler/kurumlar metrisindeki güçlükleri birlikte ele alınacak. STK'ların artan önemi beraberinde, sorumlu davranmak, verimli olmak, ahlaki bazı ilkelere uymak, saydam olmak, katılımcılığı sağlamak ve hesap verebilir olmak gibi 'iyi yönetişim' ilkesinin kapsadığı bazı zorunlulukları getiriyor. Bu zorlu görevi yerine getirebilmek için STK'lar kendilerini sürekli geliştirmek, kapasitelerini arttırmak durumunda. Eşzamanlı olarak devletin değişik kademelerinin, kendi yetki ve kaynaklarını, bazı alanlarda, STK'larla paylaşıp onları etken/yapabilir kılmaları gerekiyor. Bu tartışmalardan sonra ders Türkiye'den ve başka ülkelerden seçilmiş kuruluş/konu örnekleriyle sonlanacak.
SU Kredi : 3.000
AKTS Kredi : 10.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -