Facebook
POLS 532 Anket Araştırma Yöntemleri Select Term:
"Siyasal Analiz: Metod ve Kapsam" dersini takip eden bu derste, toplan anket hatası yaklaşımı, örnekleme teknikleri ve soru formu hazırlanması ile anket verisi toplanması ve veri analizi konularında pratik bilgisi verilmektedir.
SU Kredi : 3.000
AKTS Kredi : 10.000
Ön Koşul :
Masters Level POLS 529 Minimum Grade of D
OR Doctorate POLS 529 Minimum Grade of D
OR Masters Level CONF 512 Minimum Grade of D
OR Doctorate CONF 512 Minimum Grade of D
Yan Koşul : -