Facebook
POLS 508 İslamda Yenilenme Hareketleri
"Neo-sufism" olarak bilimsel kaynaklara geçen İslam aleminin son üçyüzyılda etkilemiş olan fikri ve yapısal değişimin gözden geçirilmesi.Derste Ahmad Faruki Sirhindinin (1563-1624) müceddidi hareketinden başlayarak 18 ve 19. yüzyılda bu konudaki gelişmeler irdelenecektir. İslami yeniden yapılanma akımının Anadolya intikali incelenecektir.Dersin çerçevesi İslami kültür tabanında ve " köktencilik" konusundaki teorik çalışmalardan oluşmaktadır.Konu,Mehmet Zahit Kotku ve N.Erbakan'a kadar gelişen bir etkiyi inceliyecektir.
SU Kredi : 3
AKTS Kredi : 10
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -