Facebook
POLS 507 Siyasal İdeolojiler Select Term:
Bu derste liberalizm, muhafazakarlık, faşizm ve Marksizm gibi temel çağdaş ideolijilerin yanısıra siyasal İslam, yeni sağcı politiklar, feminizm ve çevrecilik gibi son dönemde ortaya konan siyasal ideoijiler incelenecektir.
SU Kredi : 3.000
AKTS Kredi : 10.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -