Facebook
PHYS 592 Katı Hal Fiziğinde Güncel Konular Select Term:
Nanoyapı malzemeler, sözde iki boyutlu sistemler ve süperörgüler, kuantum telleri, kuantum noktaları. Mezoskopik elektron sistemleri, uyumlu kuantum taşınımı, yerelleşme, evrensel iletkenlik salınımları, Bohm-Aharonov etkisi. Tek elektron olguları. Quantum Hall etkileri. Nanoboyutlarda manyetizma, spin taşınımı. Taramalı tünelleme mikroskopisi ve ilgili teknikler.
SU Kredi : 3.000
AKTS Kredi : 10.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -