Facebook
PHYS 576 Yarıiletken Fiziği Select Term:
Katıların elektronik bant yapıları. Safsızlık halleri, fazlalık taşıyıcılar ve rekombinasyon. Enerji bant diagramları. Elektron taşınımı. p-n eklemi, bipolar ve alan etkisi transistörleri. Yarıiletkenlerin optik özellikleri. Kuantum kuyuları, üstünörgüler. Kuantum aygıtları.
SU Kredi : 3.000
AKTS Kredi : 10.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -