Facebook
PHYS 576 Yarıiletken Fiziği
Katıların elektronik bant yapıları. Safsızlık halleri, fazlalık taşıyıcılar ve rekombinasyon. Enerji bant diagramları. Elektron taşınımı. p-n eklemi, bipolar ve alan etkisi transistörleri. Yarıiletkenlerin optik özellikleri. Kuantum kuyuları, üstünörgüler. Kuantum aygıtları.
SU Kredi : 3
AKTS Kredi : 10
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -