Facebook
Katılarda elektron taşınımı. Elektron-phonon etkileşimleri. Elektron-elektron etkileşimleri. Katıların optik özellikleri, egzitonlar. Raman etkisi. Katıların manyetik özellikleri, manyetik dizilimler. Üstüniletkenlik, deneysel gözlemler, B.C.S. kuramı, Ginzburg-Landau kuramı.
SU Kredi : 3
AKTS Kredi : 10
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -