Facebook
PHYS 550 Mezoskopik Fizik
Düşük boyutlu sistemlerde ve nanoyapılarda kuantum etkileri, sözde iki boyutlu sistemler ve süperörgüler, kuantum telleri, kuantum noktaları. Kuantum taşınım kuramı, Kubo denklemi, yerelleşme, evrensel iletkenlik dalgalanmaları, Bohm-Aharonov etkisi. Tek elektron olguları. Quantum Hall etkileri. Kondo etkisi.
SU Kredi : 3
AKTS Kredi : 10
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -