Facebook
PHYS 550 Mezoskopik Fizik Select Term:
Düşük boyutlu sistemlerde ve nanoyapılarda kuantum etkileri, sözde iki boyutlu sistemler ve süperörgüler, kuantum telleri, kuantum noktaları. Kuantum taşınım kuramı, Kubo denklemi, yerelleşme, evrensel iletkenlik dalgalanmaları, Bohm-Aharonov etkisi. Tek elektron olguları. Quantum Hall etkileri. Kondo etkisi.
SU Kredi : 3.000
AKTS Kredi : 10.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -