Facebook
PHYS 548 Optoelektronik ve Fotonik
Optoelektronik için malzemeler, yarıiletkenlerde optik süreçler, emilim ve isinim, geçiş sıklığı ve taşıyıcı ömrü, Işık Saçan Diyot (LED) ilkeleri, lazerler, ışık algılayıcılar, elektro-optik modülatörler ve güneş hücreleri. Optoelektronik tümleşik devreler. Optoelektronik olaylarla ilgili tasarımlar, gösterimler ve projeler
SU Kredi : 3
AKTS Kredi : 10
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -