Facebook
Bu ders, kişisel kimlik ve `kişi' olma üzerine günümüze dek geliştirilmiş bazı temel kuramların ışığında, `kişi' olmanın anlamının ve kişisel kimlik koşullarının felsefi açıdan incelenmesini hedeflemektedir.
SU Kredi : 3
AKTS Kredi : 10
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -